Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Quantum là gì

*
*
*

quantum
*

quantum /"kwɔntəm/ danh từ, số các quanta phần, mức, ngạch; lượng, định lượngto fix the quantum of damages: định mức hay thiệt hạito have one"s quantum of: đã có dự phần, đã có hưởng phần (vật lý) lượng tửlight quantum: lượng tử ánh sángenergy quantum: lượng tử năng lượng (định ngữ) (vật lý) (thuộc) lượng tửquantum theory: thuyết lượng tửquantum effect: cảm giác lượng tử
lượng tửGiải thích VN: Lượng số cách quãng có bất cứ một tính chất vậtlý như thế nào như rượu cồn lượng, năng lượng, khối lượng...X-ray quantum: lượng tử tia xazimuthal quantum number: lượng tử số phương vịeffective quantum: lượng tử hữu hiệuenergy quantum: lượng tử năng lượngflux quantum: lượng tử thông lượngfractional quantum Hall effect: cảm giác Hall lượng tử phân sốgamma quantum: lượng tử gamaintegral quantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng tử nguyênlight quantum: lượng tử ánh sángmagnetic quantum number: số lượng tử từmagnetic quantum number: lượng tử số từmain quantum number: lượng tử số chínhmolecular quantum solids: hóa học rắn lượng tử phân tửnuclear spin quantum number: lượng tử số pin hạt nhânorbital angular momentum quantum number: lượng tử số momen xung lượng quỹ đạoorbital quantum number: lượng tử số quỹ đạoordered quantum system: hệ lượng tử có trật tựoscillation quantum number: lượng tử số dao độngprincipal quantum number: lượng tử số chínhquantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng từquantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng tửquantum acoustics: âm học tập lượng tửquantum angular momentum: xung lượng góc lượng tửquantum angular momentum: mômen (xung lượng) lượng tửquantum chaos: lếu độn lượng tửquantum computer: máy tính lượng tửquantum computer: máy điện toán lượng tửquantum computing: sự tính toán lượng tửquantum condition: đk lượng tửquantum correction: hiệu chỉnh lượng tửquantum cryptography: phép lập mã lượng tửquantum crystal: tinh thể lượng tửquantum device: linh kiện lượng tửquantum dot: chấm lượng tửquantum dot cell: ô chấm lượng tửquantum dots: dấu chấm lượng tửquantum effect: hiệu ứng lượng tửquantum efficiency: hiệu suất lượng từquantum efficiency: công suất lượng tửquantum electrodynamics (QED): điện động học lượng tửquantum electronics: năng lượng điện tử học tập lượng tửquantum energy: tích điện lượng tửquantum energy level: mức tích điện lượng tửquantum entanglement: vương vấn lượng tửquantum entanglement: vướng mắc lượng tửquantum field theory: định hướng trường lượng tửquantum hydronamics: thủy cồn lực lượng tửquantum jump: nhảy đầm lượng tửquantum jump: cách nhảy lượng tửquantum leap: bước nhảy lượng tửquantum limit: giới hạn lượng tửquantum logic: lôgic lượng tửquantum mechanical energy màn chơi of atoms: lượng tử cơ năng nguyên tửquantum mechanics: cơ (học) lượng tửquantum mechanics: học tập lượng tửquantum noise: tạp âm lượng tửquantum noise: âm lượng tửquantum number: lượng tử sốquantum number: con số tửquantum of action: lượng tử tác dụngquantum physics: thiết bị lý lượng tửquantum plasma: sĩ diện tương lượng tửquantum restriction: sự số lượng giới hạn lượng tửquantum restriction: giới hạn lượng tửquantum solids: hóa học rắn lượng tửquantum statistics: thống kê học lượng tửquantum statistics: thống kế lượng tửquantum theory: định hướng lượng tửquantum theory of radiation: thuyết lượng tử về bức xạquantum transition: sự chuyển lượng tửquantum tunneling: xuyên hầm lượng tửquantum turbulence: tan rối lượng tửquantum well: giếng lượng tửquantum wire: dây lượng tửquantum yield: năng suất lượng tửquantum yield of luminescence: năng suất phát sáng lượng tửrotational quantum number: lượng tử số quayspin quantum number: lượng tử số spinsqueezed quantum state: tinh thần lượng tử épsuperconducting quantum interference device (SQUID): linh kiện giao trét lượng tử cực kỳ dẫnsuperconducting quantum interference device (SQUID): công cụ giao sứt lượng tử vô cùng dẫnsuperconductive quantum interference device (SQUID): sản phẩm giao quẹt lượng tử khôn xiết dẫntime quantum: lượng tử thời giantotal angular momentum quantum number: lượng tử số momen xung lượng toàn phầntotal magnetic quantum number: lượng tử số tự toàn phầntotal spin quantum number: lượng tử số spin toàn phầnvibrational quantum number: lượng tử số dao độngLĩnh vực: toán và tinphần, lôcubic quantumdạng bậc baeuclidean quantum field theorylí thuyết trường năng lượng điện tử Eucidgamma quantumhạt gamađịnh lượnglượngexport quantum: lượng xuất khẩuimport quantum: lượng nhập khẩuquantum indexes of export and import: chỉ số số lượng xuất khẩuquantum of international trade: lượng mậu dịch quốc tếlượng (bằng tiền)ngạchsố lượngquantum indexes of export và import: chỉ số số lượng xuất khẩusố xác minh cụ thểquantum meritđáng bao nhiêu trả bấy nhiêuquantum meritnguyên tắc trả tiền theo ngân sách chi tiêu hợp lý
*

*

*

n.

a discrete amount of something that is analogous to lớn the quantum in quantum theory(physics) the smallest discrete quantity of some physical property that a system can possess (according khổng lồ quantum theory)


Xem thêm: Bài 1 Trang 95 Sgk Toán Lớp 5 Trang 95 Luyện Tập Chung, Bài 1 Trang 95 Toán Lớp 5

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In communications, the unit resulting from division of a signal by quantization. 2. A portion of time allotted on a time-sharing system. Compare time slice. 3. An amount of something; for example, in physics, a unit of radiant energy.