purchase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Biện pháp phát âm purchase giọng bạn dạng ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của purchase.

Bạn đang xem: Purchase là gì


Từ điển Anh Việt

purchase

/"pθ:tʃəs/

* danh từ

sự mua, sự sắm được; vật cài đặt được, vật tìm được

thu hoạch hằng năm, hoa lợi hằng năm, chiến phẩm hằng năm (của khu đất đai...)

the land is sold at đôi mươi year"s purchase: miếng khu đất được bán với giá bởi hai mươi năm hoa lợi

his life is not worth a day"s purchase: (nghĩa bóng) anh ta chẳng kiên cố đã sống thêm được một ngày

(pháp lý) sự mua được (chứ không phải do tận hưởng thừa kế)

điểm tựa, chỗ tựa vào, chỗ bám vào

lực bẩy, lực đòn bẩy

(hàng hải) chế độ để kéo lên, hình thức bẩy lên; đòn bẩy; dây chão; ròng rã rọc, palăng

* ngoại cồn từ

mua, tậu

giành được (bằng sự hy sinh, bởi lao rượu cồn gian khổ...)

to purchase freedom with one"s blood: giành được thoải mái bằng xương máu

(pháp lý) tậu được (chứ chưa hẳn được hưởng trọn thừa kế)

(hàng hải) kéo (neo) lên bằng ròng rọc; bẩy lên bởi đòn bẩy


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô search kiếm cùng để thoát khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô kiếm tìm kiếm và xem các từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Lý Thuyết Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Là Gì, Tỉ Số Phần Trăm


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để chỉ ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*