Toán lớp 4 phép nhân phân số có khác gì với phép nhân số tự nhiên? Làm như thế nào để nhân hai phân số? Chúng mình hãy cùng bước vào bài học cùng herphangout.com nhé.Toán lớp 4 phép nhân phân số có khác gì với phép nhân số tự nhiên?Làm như thế nào để nhân hai phân số? Trong bài này các em sẽ được học nội dung này sẽ có nhiều bài tập tự luyện và phần hướng dẫn giải bài tập SGK.

Bạn đang xem: Phép nhân phân số lớp 4

Các em hãy chú ý theo dõinhé!

1. Ví dụ về phép nhân phân số phân số

Thực hiện phép tính nhân hai phân số sau:

*
x
*
= ?

Bước 1: Nhân tử số với tử sốBước 2: Nhân mẫu số với mẫu số

*

2. Cách thực hiện phép nhân phân số

2.1. Quy tắc

*

2.2. Chú ý:

*

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 phép nhân phân số (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập áp dụng

Bài 1: Tính

a)

*
x
*

b)

*
x
*

c)

*
x
*

Bài 2: So sánh

a)

*
x
*
*
x 2

b)

*
x
*
x 6 … 2 x
*

Bài 3: Tìm y biết

y :

*
=
*

Bài 4: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là

*
m, chiều rộng là
*
m.

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

*

Bài 2:

*

Bài 3:

*

Bài 4:

Diện tích hình chữ nhật là:

*
x
*
=
*
(m2)

Đáp số:

*
m2.

4. Bài tập tự luyện phép nhân phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Tính

a)

*
x
*

b)

*
x
*

c)

*
x
*

d)

*
x
*

Bài 2: So sánh

a)

*
x
*
*

b)

*
x
*
*
x
*

Bài 3: Tìm y biết: y :

*
=
*

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhất có chiều dài là

*
m, chiều rộng kém chiều dài
*
m. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2: So sánh

a)

*
x
*

b)

*
x
*
>
*
x
*

Bài 3:

y =

*

Bài 4:

Chu vi mảnh vườn là: 2m

Diện tích mảnh vườn là:

*
m2.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 phép nhân phân số

Bài 1 (trang 133 SGK Toán 4): Tính :

a)

*
x
*

b)

*
x
*

c)

*
x
*

d)

*
x
*

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 133 SGK Toán 4): Rút gọn rồi tính :

a)

*
x
*

b)

*
x
*

c)

*
x
*

Lời giải:

*

Bài 3 (trang 133 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có chiều dài

*
m và chiều rộng
*
m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất Lớp 5, Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật là:

*
x
*
=
*
(m2)

Đáp số:

*
m2

Toán lớp 4 phép nhânphân số thật đơn giản phải không các em? Chúng mình hãy cùng nhau luyện tập thêm nhiều bài tập nữa nhé.