Toán lớp 4 phép nhân phân số có khác gì với phép nhân số tự nhiên? Làm thế nào để nhân hai phân số? chúng mình hãy cùng bước vào bài học thuộc herphangout.com nhé.Toán lớp 4 phép nhân phân số gồm khác gì với phép nhân số từ nhiên?Làm ra sao để nhân nhị phân số? Trong bài bác này các em sẽ được học ngôn từ này sẽ có nhiều bài tập tự luyện và phần trả lời giải bài bác tập SGK.

Bạn đang xem: Phép nhân phân số lớp 4

Các em hãy chăm chú theo dõinhé!

1. Ví dụ về phép nhân phân số phân số

Thực hiện phép tính nhân nhì phân số sau:

*
x
*
= ?

Bước 1: Nhân tử số cùng với tử sốBước 2: Nhân mẫu số với chủng loại số

*

2. Cách thực hiện phép nhân phân số

2.1. Quy tắc

*

2.2. Chú ý:

*

3. Bài bác tập vận dụng toán lớp 4 phép nhân phân số (Có lý giải giải + đáp án)

3.1. Bài tập áp dụng

Bài 1: Tính

a)

*
x
*

b)

*
x
*

c)

*
x
*

Bài 2: So sánh

a)

*
x
*
*
x 2

b)

*
x
*
x 6 … 2 x
*

Bài 3: Tìm y biết

y :

*
=
*

Bài 4: Tính diện tích s hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là

*
m, chiều rộng là
*
m.

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

*

Bài 2:

*

Bài 3:

*

Bài 4:

Diện tích hình chữ nhật là:

*
x
*
=
*
(m2)

Đáp số:

*
m2.

4. Bài bác tập tự luyện phép nhân phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Tính

a)

*
x
*

b)

*
x
*

c)

*
x
*

d)

*
x
*

Bài 2: So sánh

a)

*
x
*
*

b)

*
x
*
*
x
*

Bài 3: Tìm y biết: y :

*
=
*

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhất gồm chiều dài là

*
m, chiều rộng nhát chiều dài
*
m. Tính chu vi và mặc tích mảnh vườn đó.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2: So sánh

a)

*
x
*

b)

*
x
*
>
*
x
*

Bài 3:

y =

*

Bài 4:

Chu vi mảnh vườn là: 2m

Diện tích mảnh vườn là:

*
m2.

5. Giải bài bác tập sách giáo khoa toán lớp 4 phép nhân phân số

Bài 1 (trang 133 SGK Toán 4): Tính :

a)

*
x
*

b)

*
x
*

c)

*
x
*

d)

*
x
*

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 133 SGK Toán 4): Rút gọn rồi tính :

a)

*
x
*

b)

*
x
*

c)

*
x
*

Lời giải:

*

Bài 3 (trang 133 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật tất cả chiều dài

*
m và chiều rộng
*
m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất Lớp 5, Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật là:

*
x
*
=
*
(m2)

Đáp số:

*
m2

Toán lớp 4 phép nhânphân số thật dễ dàng và đơn giản phải không các em? chúng mình hãy cùng nhau luyện tập thêm nhiều bài bác tập nữa nhé.