ngôn từ học toán lớp 4 phép cùng phân số sẽ giúp đỡ tất cả các em có tác dụng quen với rèn luyện với bài tập. Chúng mình thuộc herphangout.com lao vào bài học bây giờ nhé!Phép cùng phân số tất cả khác gì cùng với phép cộng số trường đoản cú nhiên? Làm ra sao để cộng hai phân số? ngôn từ học toán lớp 4 phép cùng phân số để giúp các em có tác dụng quen và rèn luyện quabài tập từ luyện với phần khuyên bảo giải bài tập SGK.

Bạn đang xem: Phép cộng phân số lớp 4

Chúng mình cùng phi vào bài học tập nhé.

1. Phép cộng hai phân số bao gồm mẫu số tương đương nhau

Ví dụ:

*
+
*
= ?

*

Quy tắc: Muốn cùng hai phân số có cùng chủng loại số, ta cùng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

2. Phép cộng hai phân số tất cả mẫu số không giống nhau

Ví dụ:

*
+
*
= ?

*

Quy tắc: Muốn cùng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Chú ý:

*

3. Bài xích tập áp dụng toán lớp 4 phép cùng phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số trong những dạng bài xích tập liên quan đến phép cùng phân số

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Bài 2: So sánh

a)

*
+
*
*
+
*

b)

*
+
*
*
+
*

Bài 3: Tìm y:

y -

*
=
*

Bài 4: bao gồm một ô tô dịch chuyển trên phần đường AB từ điểm A đến điểm B. Trong tiếng đầu tiên, ô tô đi được

*
quãng đường. Vào giờ thứ 2, ô tô đi được
*
quãng đường. Hỏi trong hai giờ, xe hơi chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

3.2. Đáp án

*

*

4. Bài xích tập từ bỏ luyện phép cộng phân số (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập từ luyện

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Bài 2: So sánh

a)

*
+
*
*
+
*

b)

*
+
*
*
+
*

Bài 3: tìm y biết: y -

*
=
*
+
*

Bài 4: vào hội thi thể thao, Số huy chương vàng chỉ chiếm

*
tổng số huy chương. Số huy chương bội bạc chiếm
*
tổng số huy chương. Hỏi số huy chương vàng cùng huy chương bội nghĩa chiếm bao nhiêu phần toàn bô huy chương.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2:

a)

*
+
*

b)

*
+
*

Bài 3:

y =

*

Bài 4:

Đáp án:

*

5. Giải bài xích tập sách giáo khoa toán lớp 4 phép cộng phân số

5.1. Bài bác tập SGK trang 126

Bài 1: Tính :

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Lời giải:

*

Bài 2: Điền vào chỗ chấm:

*

Lời giải:

*

Khi ta đổi vị trí hai phân số vào một tổng thì tổng của bọn chúng không nỗ lực đổi.

Bài 3: Hai xe hơi cùng đưa gạo tại 1 kho. Ô tô gửi được

*
số gạo trong kho, xe hơi thứ hai chuyển được
*
số gạo vào kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được từng nào số gạo vào kho ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô đánh 1: 2/7 số gạo

Ô đánh 2: 3/7 số gạo

Hai ô tô: ... Số gạo?

Giải:

Hai ô tô chuyển được:

*
+
*
=
*
(số gạo vào kho)

Đáp số:

*
số gạo trong kho.

5.2. Bài bác tập SGK trang 127

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Lời giải:

*

Bài 2: Tính ( theo mẫu) :

*

Lời giải:

*

Bài 3: Một xe ô tô giờ đầu chạy được

*
quãng đường, giờ lắp thêm hai chạy được
*
quãng đường. Hỏi sau nhị giờ xe hơi chạy được từng nào phần của quãng mặt đường ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu:

*
quãng đường

Giờ sau:

*
quãng đường

Cả nhị giờ: .... Quãng đường?

Giải:

Sau hai giờ xe hơi đó chạy được là:

*
+
*
=
*
(quãng đường)

Đáp số:

*
quãng đường.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 169 - Bài 1, 2, 3, 4 Trang 169 Sgk Toán 4

herphangout.com đã ra mắt đến các em câu chữ cơ bạn dạng về toán lớp 4 phép cộng phân số. Hãy tìm hiểu thêm những nội dung về các phép tính không giống của phân số trên hệ thống nhé.

Ngoài ra, Vui học tập còn hỗ trợ cho các em nhiều dạng bài xích tập để những em từ bỏ ôn luyện sản phẩm ngày.