Nội dung học toán lớp 4 phép cộng phân số sẽ giúp tất cả các em làm quen và rèn luyện với bài tập. Chúng mình cùng herphangout.com bước vào bài học hôm nay nhé!Phép cộng phân số có khác gì với phép cộng số tự nhiên? Làm như thế nào để cộng hai phân số? Nội dung học toán lớp 4 phép cộng phân số sẽ giúp các em làm quen và rèn luyện quabài tập tự luyện và phần hướng dẫn giải bài tập SGK.

Bạn đang xem: Phép cộng phân số lớp 4

Chúng mình cùng bước vào bài học nhé.

1. Phép cộng hai phân số có mẫu số giống nhau

Ví dụ:

*
+
*
= ?

*

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

2. Phép cộng hai phân số có mẫu số khác nhau

Ví dụ:

*
+
*
= ?

*

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Chú ý:

*

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 phép cộng phân số (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài tập liên quan đến phép cộng phân số

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Bài 2: So sánh

a)

*
+
*
*
+
*

b)

*
+
*
*
+
*

Bài 3: Tìm y:

y -

*
=
*

Bài 4: Có một ô tô di chuyển trên đoạn đường AB từ điểm A đến điểm B. Trong giờ đầu tiên, ô tô đi được

*
quãng đường. Trong giờ thứ 2, ô tô đi được
*
quãng đường. Hỏi trong hai giờ, ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

3.2. Đáp án

*

*

4. Bài tập tự luyện phép cộng phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Bài 2: So sánh

a)

*
+
*
*
+
*

b)

*
+
*
*
+
*

Bài 3: Tìm y biết: y -

*
=
*
+
*

Bài 4: Trong hội thi thể thao, Số huy chương vàng chiếm

*
tổng số huy chương. Số huy chương bạc chiếm
*
tổng số huy chương. Hỏi số huy chương vàng và huy chương bạc chiếm bao nhiêu phần tổng số huy chương.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2:

a)

*
+
*

b)

*
+
*

Bài 3:

y =

*

Bài 4:

Đáp án:

*

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 phép cộng phân số

5.1. Bài tập SGK trang 126

Bài 1: Tính :

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Lời giải:

*

Bài 2: Điền vào chỗ chấm:

*

Lời giải:

*

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Bài 3: Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển được

*
số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được
*
số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu số gạo trong kho ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô tô 1: 2/7 số gạo

Ô tô 2: 3/7 số gạo

Hai ô tô: ... số gạo?

Giải:

Hai ô tô chuyển được:

*
+
*
=
*
(số gạo trong kho)

Đáp số:

*
số gạo trong kho.

5.2. Bài tập SGK trang 127

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Lời giải:

*

Bài 2: Tính ( theo mẫu) :

*

Lời giải:

*

Bài 3: Một xe ô tô giờ đầu chạy được

*
quãng đường, giờ thứ hai chạy được
*
quãng đường. hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu:

*
quãng đường

Giờ sau:

*
quãng đường

Cả hai giờ: .... quãng đường?

Giải:

Sau hai giờ ô tô đó chạy được là:

*
+
*
=
*
(quãng đường)

Đáp số:

*
quãng đường.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 169 - Bài 1, 2, 3, 4 Trang 169 Sgk Toán 4

herphangout.com đã giới thiệu đến các em nội dung cơ bản về toán lớp 4 phép cộng phân số. Hãy tham khảo thêm những nội dung về các phép tính khác của phân số trên hệ thống nhé.

Ngoài ra, Vui học còn cung cấp cho các em nhiều dạng bài tập để các em tự ôn luyện hàng ngày.