Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

performance
*

Performance (Econ) Thành quả.
performance sự thực hiện
automatic p. Sự thực hiện tự độngbiểu diễncinema theater performance hall: rạp chiếu phim giải trí phim biểu diễnchất lượngoverall system performance: quality vận hành toàn bộperformance index: tiêu chí chất lượngperformance of a circuit: chất lượng của mạchquality of performance: unique vận hành ẩmrelative performance score: số điểm chất lượng tương đốistructural performance of pavement: chất lượng thi công mặt đườngsystem performance score: số điểm chất lượng hệ thốngtechnical performance: chất lượng kỹ thuậtđặc tínhbraking performance: đặc tính phanhcoefficient of performance: thông số đặc tínhperformance characteristic: đặc tính hoạt độngperformance characteristics: tính năng thực hiệnperformance characteristics: đặc nhân tài suấtperformance characteristics of materials: tính năng của thiết bị liệuperformance testing and calibration: sự thử nghiệm các đặc tính (của hễ cơ)transient performance: công năng quá trìnhđặc trưngbuilding performance: những đặc trưng xây dựngperformance characteristic: đặc thù sử dụngreceiver performance characteristics: các đặc trưng sản phẩm công nghệ thustructural performance of pavement: đặc thù kỹ thuật phương diện đườngđường sệt tínhhiệu nănghigh performance: tính năng caoperformance range: dải hiệu nănghiệu quảhigh performance: hiệu quả caohiệu suấtCoefficient of performance (COP): thông số hiệu suấtEPSS (electronic performance tư vấn system): hệ thống cung cấp hiệu suất năng lượng điện tửNETPARS (network performance analysis and reporting system): hệ thống báo cáo và phân tích công suất mạngNPA (network performance analyzer): bộ phân tích công suất mạngNPA (network performance analyzer): lịch trình phân tích hiệu suất mạngVHPIC (very high performance integrated circuit): mạch tích hợp hiệu suất rất caofan performance: hiệu suất quạtfan performance curve: mặt đường cong công suất quạthigh performance: hiệu suất caointernal performance: công suất trongmachine performance: công suất của máymaintenance support performance: hiệu suất hỗ trợ bảo trìnetwork performance analysis and reporting system (NETPARS): hệ thống báo cáo và phân tích hiệu suất mạngnetwork performance analyzer (NPA): chương trình phân tích hiệu suất mạngnetwork performance analyzer (NPA): bộ phân tích công suất mạngoverall performance: tổng hiệu suấtpartial performance: công suất một phầnperformance analysis: sự đối chiếu hiệu suấtperformance class: lớp hiệu suấtperformance evaluation: sự reviews hiệu suấtperformance improvement: tăng cấp hiệu suấtperformance management: sự cai quản hiệu suấtperformance option: tùy chọn hiệu suấtperformance zone: khoanh vùng có hiệu suấtrated performance: hiệu suất danh địnhspecific performance: công suất cụ thểtransmitter performance: năng suất máy phátnăng suấtcooling performance: năng suất lạnhejector performance: năng suất phunejector performance: năng suất ejectơevaporator performance: năng suất bay hơifurnace performance: năng suất nấufurnace performance: năng suất luyệnfurnace performance: năng suất lòhigh performance: năng suất caohigh performance milling: sự phay năng suất caojet performance: năng suất phunjet performance: năng suất ejectơpart-load performance: năng suất 1 phần tảiperformance characteristics: đặc nhân kiệt suấtperformance curve: đặc con đường năng suấtperformance range: khoảng chừng năng suấtthermal performance: năng suất nhiệttop performance: năng suất cự đạitop-refrigerating performance: năng suất lạnh cực đạitop-refrigerating performance: năng suất giá cao đỉnhnăng suất vận hànhsự thi hànhbudgetary performance: sự thực hiện ngân sáchsự thực hiệnalgorithm performance: sự triển khai thuật toánautomatic performance: sự triển khai tự độngfunctional performance: sự tiến hành chức năngsự vận hànhLĩnh vực: điện tử & viễn thôngcông năngcontrol performance: công suất điều khiểnhigh performance: công năng caoLĩnh vực: điệnđặc tính hoạt độngthành tựutính năng kỹ thuậtLĩnh vực: cơ khí & công trìnhđặc tính máyLĩnh vực: năng lượng điện lạnhsự thực hiênLĩnh vực: ô tôtính năng xeCarnot ideal coefficient of performancehệ số lạnh Carnot lý tưởngIPS (installation performance specification)đặc tả thi hành sở hữu đặtbiểu hiệncompany performance: biểu hiện công typerformance evaluation report: report đánh giá bộc lộ công tácđặc điểmhiệu năngperformance monitoring: sự kiểm soát hiệu nănghiệu suất (của thiết bị)hiệu suất khai thácsự thực hiệnperformance evaluation: review sự thực hiệnperformance of a contract: sự triển khai hợp đồngsubstantial performance: sự thực hiện không thiếu thốn hợp đồngthành quảbusiness performance: kết quả này kinh doanhmarket performance: thành quả này của thị trườngperformance evaluation: sự đánh ngân sách quảperformance rating: đánh giá cả quảthành tíchcompany performance: kết quả công tymeasuring performance: đo lường thành tíchpast performance standard: tiêu chuẩn thành tích sale quá khứperformance against objectives: thành tích giành được so với mục tiêuperformance evaluation: sự đánh ngân sách tíchperformance measurement: thước đo thành tíchthi hành (hợp đồng)tính năng (của lắp thêm móc)tình trạng công táctình trạng tiêu tốn (hàng hóa)abnormal performance indexchỉ số hành động khác thườngaffidavit of performancebản tuyên thệ truyền quảng cáoassessment of performancesự đánh giá tính năngchannel performancehiệu suất của kênhcharity performancecuộc biểu diễn (để giúp cho, một công cuộc) từ bỏ thiệnchecking of planning performancekiểm tra tình hình thực hiện kế hoạchcomplete performancethực hiện không thiếu hợp đồngdate for performancengày tháng thực hiệndate for performancengày thi hànhdate when performance duengày cho hạn thi hành nghĩa vụdelay in performancesự hoãn thực hiện. Demand for performancesự đòi hỏi thực hiện nghĩa vụdependable performancetính năng xứng đáng tin cậyearning performancekhả năng sinh lợi (của một sản phẩm)economic performancehiệu quả gớm tếeconomic performancethành tựu kinh tếerror of performancesai sót kỹ thuậterror of performancesai sót thao tácerror of performancesai sót thao tácherror of performancesai sót về thực hiệnfailure of performancesự chưa tiến hành hợp đồngguarantee of performancebảo đảm thực hiện nghĩa vụimposition of performancesự cần yếu thực hiệnjob performancehiệu suất công táclong performance lifetuổi thọ sử dụng dàimarket performancehiệu trái danh từ o sự thực hiện o đặc tính § functional performance : tính năng hoạt động § performance coefficient : hệ số hiệu suất § performance curve : đường cong theo dõi § performance-type leasing : hợp đồng thuê mướn hoàn chỉnh

Từ điển chăm ngành Thể thao: Điền kinh

Performance

Thành tích