Đã có không ít người hỏi công ty chúng tôi “Optional là gì?”. Thiệt ra Optional rất có thể hiểu theo khá nhiều nghĩa khác biệt trong từng trường hợp ví dụ như trong từ điển Anh – Việt hoặc trong chuyên ngành thì nó gồm ý nghĩa biệt lập với nhau. Vậy hãy cùng cửa hàng chúng tôi tìm hiểu Optional vào từng trường hòa hợp nhé!

Optional trong tiếng Anh là gì?

Trong tính từ thì nó bao gồm nghĩa là: tùy ý, không bắt buộc, để cho chọn. Rất có thể hiểu là tự lựa chọn một công việc hay làm một việc nào đấy tùy ý.

Bạn đang xem: Optional là gì

Bạn đã xem: Optional là gì

Ex: formal dress is optional (lễ phục không bắt buộc)

Trong kỹ thuật chung được đọc là không bắt buộc, được sử dụng để không xay buộc một việc gì nắm thể

Ex: optional word (từ ko bắt buộc)

Trong tin học: tùy chọn, tùy ý, bộc lộ tùy chọn

Ex: an optional subject (môn học tập tùy chọn)

Optional trong lập trình sẵn là gì?

Trong ngôn ngữ lập trình thì Optional là khái niệm new được giới thiệu, khi tiếp xúc cùng với nó thì đa số chúng ta còn chưa biết đến được và cảm thấy khó khăn với kiểu tài liệu này. Optional thực chất là một đẳng cấp dữ liệu, khi biến chuyển được tư tưởng với kiểu tài liệu optional thì đổi mới này có thể nhận quý hiếm hoặc không tồn tại giá trị làm sao tồn tại cho thấy thêm đó.

Ví dụ như như kiểu tài liệu này:

let string :String= "123"

var convertToNumber :Int= Int(string)


*

Dưới đấy là một số method của Optional mà bạn cần biết:

filter(Lambdas): method lọc, vẫn trả về ví như giá trị thỏa mãn điều kiện lọc (Predicate) cùng nếu trái lại thì nó đã trả về empty Optional.ifPresent(): trả về true nếu cực hiếm khác empty, còn trái lại sẽ trả về false.get(): nó sẽ trả về quý hiếm nếu không giống empty và trái lại thì throw NoSuchElementException.orElse(T otherValue): trả về cực hiếm nếu khác empty và trái lại thì trả về "otherValue".orElseGet(Supplier otherMethod): trả về quý hiếm nếu cực hiếm khác empty và trái lại thì trả về quý hiếm trả về của method "otherMethod" được gọi.orElseThrow(Supplier exceptionSupplier): trả về quý hiếm nếu cực hiếm khác empty và trái lại throw exception "exceptionSupplier".map(Lambdas): trả về quý giá được maps và convert tương ứng.

Xem thêm: Hàm Value Trong Excel La Gi, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Value Trong Excel

Như vậy họ đã hiểu rằng Optional là gì đúng không nhỉ nào, thật ra nó cũng không cạnh tranh hiểu lắm bởi nó là một quan niệm mới đề xuất còn lạ với đa số người. Như những gì shop chúng tôi đã giải thích trên phía trên thì cứng cáp bạn đã và đang biết được một phân nào kia về Optional.