Đặt tính thế nào cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, tiếp nối tính theo thứ tự từ buộc phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

*


Tìm (x) :

a) (x) + 126 = 480 b) (x) – 209 = 435.

Bạn đang xem: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- mong tìm số hạng chưa biết ta đem tổng trừ đi số hạng đang biết.

- hy vọng tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (x) + 126 = 480 b) (x) – 209 = 435

(x) = 480 – 126 (x) = 435 + 209

(x) = 354 (x) = 644


Viết chữ hoặc số phù hợp vào khu vực chấm:

a + b = b + ... A – ... = a

(a + b) + c = ...+ (b + c ) ... – a = 0

a + 0 = ... + a = ...

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về tính chất của phép cộng các số trường đoản cú nhiên.

Lời giải chi tiết:

 a + b = b + a a – 0 = a

 (a + b) + c = a + (b + c ) a – a = 0

 a + 0 = 0 + a = a


Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất:

a) 1268 + 99 + 501

745 + 268 + 732 

1295 + 105 + 1460

b) 168 + 2080 + 32

87 + 94 + 13 + 6

121 + 85 + 115 + 469.

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và phối kết hợp của phép cùng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm, tròn nghìn, ...

Lời giải đưa ra tiết:

a) 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868

745 + 268 + 732 = 745 + ( 268 + 732) = 745 + 1000 = 1745

1295 + 105 + 1460 = 1400 + 1460 = 2860

b) 168 + 2080 + 32 = 168 + 32 + 2080 = 200 + 2080 = 2280

87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6) = 100 + 100 = 200

121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790.


Bài 5


Video lý giải giải


Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng bầy đàn lụt, Trường tiểu học thành công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường tè học thành công quyên góp được ít hơn Trường đái học thành công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Phương pháp giải:

- Số sách trường Tiểu học chiến thắng quyên góp = số sách trường Tiểu học thành công quyên góp (-) 184 quyển.

- Số sách cả 2 trường quyên góp đước = số sách trường Tiểu học thắng lợi quyên góp (+) số sách trường Tiểu học thành công quyên góp.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trường Thành Công: 1475 quyển vở

Trường chiến hạ Lợi: thấp hơn 184 quyển vở

Cả hai trường: .... Quyển vở?

Bài giải

Trường tiểu học thành công quyên góp được số vở là:

1475 – 184 = 1291 (quyển)

Cả nhị trường quyên góp được số vở là:

1475 + 1291 = 2766 (quyển)

Đáp số: 2766 quyển vở.

Xem thêm: Bài Tập Tính Diện Tích Tam Giác Lớp 5, 10, 12, Toán Lớp 5 Trang 88 Diện Tích Hình Tam Giác

herphangout.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 282 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện herphangout.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.