Bài 7: minh chứng rằng hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau.

Bạn đang xem: Ôn tập hình học 7 chương 1

Bài 8: đến góc xOy và góc yOz là nhị góc kề bù. Tia Om là phân giác của góc xOy. Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ xz cất tia Oy, vẽ tia On sao cho: On vuông góc cùng với Om. Minh chứng rằng: Tia On là tia phân giác của góc yOz.

Bài 9: mang đến đường trực tiếp xy, lấy điểm O nằm trong xy. Bên trên nửa mặt phẳng bờ xy vẽ nhì tia Oa, Ob thế nào cho . Vẽ tia Om vuông góc với xy. Chứng tỏ rằng: tia Om là phân giác góc aOb.

Bài 10: đến góc xOy nhọn. Tự điểm M bên trên cạnh Ox, dựng MN vuông góc với Oy trên N, dựng NP vuông góc cùng với Ox trên P, dựng PQ vuông góc cùng với Oy tai Q, dựng QR vuông góc với Ox trên R. Chứng minh rằng:

a) MN//PQ; NP//QR b) Tìm tất cả các góc bằng góc PNM

Bài 11: cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ AB, vẽ 2 tia OM với OM làm thế nào cho

a) nhì góc AOM với BON bao gồm đối đỉnh không?

b) Vẽ tia OE làm sao để cho tia OB là phân giác của góc NOE. Nhị góc AOM cùng BOE bao gồm đối đỉnh không? bởi sao?

Bài 12: mang đến tam giác ABC tất cả . Trên tia đối của tia AB rước điểm O. Trên nửa phương diện phẳng không đựng C bờ AB vẽ .

a) chứng tỏ rằng: Ox//BC. B) Qua A vẽ d//BC, chứng tỏ rằng: ++=1800

Bài 13: mang đến tam giác ABC bao gồm =2. Tia phân giác của góc A giảm BC sống D. Vẽ DE//AB, căt AC sống E. Vẽ EF//AD, cắt BC sinh sống F. Vẽ FG//DE, cắt AC sống D.

a) phần đông góc đỉnh A, D, E, F như thế nào bằng

b) DE, EF, FG là phân giác của các góc nào? do sao?

Bài 14: mang lại =1200. Vẽ OP với OQ nằm giữa hai tia OM cùng ON sao cho OP vuông góc cùng với OM; OQ vuông góc với ON

a) đối chiếu hai góc MOQ cùng NOP b) Tính số đo góc POQ

Bài 15: mang đến ∆ ABC, phân giác BM (MAC). Vẽ MN // AB cắt BC tại N. Phân giác góc MNC giảm MC sinh sống P.

CMR: = , BM // NP

Gọi NQ là phân giác của , giảm AB ở Q. CMR: NQBM

Bài 14: Cho = 1200. Mang A Ox, B Oy. Vẽ tia Am, An trong làm thế nào cho = 700, = 1300. Chứng minh Am // Bn.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Git Fetch Là Gì ? Khác Gì Với Git Fetch Khác Gì Với Git Fetch

Bài 16: đến và A Ox, B Oy. Qua A dựng đường thẳng a Ox. Qua B dựng con đường thẳng b Oy. Chứng minh rằng:

a) trường hợp a giảm b thì 0 b) nếu a // b thì = 1800 c) nếu a b thì = 900

Bài 17: cho ∆ ABC. Trên cạnh AB mang M, trên nửa mặt phẳng bờ AB cất C, vẽ tia Mx làm thế nào để cho =

a) CMR: Mx // BC với Mx cắt AC

b) call D là giao điểm của Mx cùng với AC. Lấy N nằm trong lòng C với D. Bên trên nửa phương diện phẳng bờ AC không chứa điểm B, vẽ tia Ny thế nào cho = . CMR: Mx // Ny

Bài 18: Qua A ở đi ngoài đường thẳng a, vẽ 101 đường thẳng phân biệt. CMR: có tối thiểu 100 đường thẳng giảm a.