bài bác 2 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài xích 2 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Với giá trị như thế nào của x thì ta có:a)|x| + x = 0; b) x + |x| = 2x.

Xem lời giải
Bạn đang xem: Ôn tập cuối năm toán 7

bài xích 3 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài xích 3 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Từ tỉ lệ thức: a/b = c/d (a ≠c, b ≠ ±d) hãy đúc rút tỉ lệ thức:

Xem giải mã


bài 4 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Ba đơn vị kinh doanh đầu tư chi tiêu vốn tỉ lệ với 2:5 với 7.

Xem giải thuật


bài bác 5 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Phân chia hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm dưới đây có thuộc vật dụng thị hàm số không?

Xem lời giải


bài xích 6 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài xích 6 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Hiểu được đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm kiếm a.

Xem lời giải


bài xích 7 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Biểu đồ tiếp sau đây biểu diễn tỉ lệ thành phần (%) trẻ em từ 6 cho 10 tuổi sẽ học Tiểu học tập ở một vài vùng của nước ta:

Xem lời giải


bài xích 8 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Để tìm hiểu về sản lượng hoa màu của một xã, fan ta chọn 120 thửa nhằm gặt test và lưu lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha).

Xem lời giải


bài 9 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài bác 9 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tính quý giá của biểu thức 2,7c^2 – 3,5c theo thứ tự tại c = 0,7; 2/3

Xem lời giải


bài xích 10 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Cho các đa thức

Xem giải thuật


bài 11 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Kiếm tìm x, biết:a)(2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).b)2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

Xem giải thuật


bài bác 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài bác 12 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tìm thông số a của nhiều thức P(x) =ax2 + 5x + 3, hiểu được đa thức này có một nghiệm là 1/2

Xem lời giải


bài 13 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. A)Tìm nghiệm của nhiều thức: P(x) = 3 - 2x;b)Hỏi đa thức Q(x) = x^2 + 2 có nghiệm tốt không? vì sao?

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: “ Gia Công Trong Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Liên Quan Đến Gia Công

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.