Tổng hợp bài tập Chương III môn Toán lớp 7: thống kê là tư liệu rất hữu ích mà herphangout.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập thống kê lớp 7

Bài tập về thống kê lại tổng hợp toàn cục kiến thức lý thuyết, những dạng bài tập bám quá sát nội dung học trong SGK. Qua này sẽ giúp các bạn học sinh soát sổ kiến thức tương tự như củng nắm lại các kiến thức đã làm được học về chương 3: Thống kê. Đồng thời đây cũng là tài liệu để chúng ta ôn tập nhằm đạt được tác dụng cao trong số bài kiểm tra, bài thi học kì 2 sắp tới tới.


Bài tập về thống kê lớp 7


A. Lý thuyết chương Thống kê

1. Dấu hiệu nhận biết

Số liệu thống kê lại là các số liệu thu thập được khi điều tra về một vết hiệu. Mỗi số liệu là 1 trong giá trị của vết hiệu.


Ví dụ 1: Số khối lượng (tính tròn đến kg) của đôi mươi học sinh khắc ghi như sau:

28

35

29

37

30

35

37

30

35

29

30

37

35

35

42

28

35

29

37

20

Dấu hiệu ở chỗ này là: số khối lượng của mỗi học sinh

2. Tần số

Bảng “tần số” thường xuyên được lập như sau:

Vẽ một cơ thể chữ nhật có hai dòngDòng trên ghi các giá trị khác biệt của dáu hiệu theo thiết bị tự tăng dầnDòng bên dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi cực hiếm đó.

Ví dụ: Lập bảng “tần số” của VD1

Số cân (x)

28

29

30

35

37

42

Tần số (n)

2

3

4

6

4

1

3. Tần suất:

- tần suất f của một giá chỉ trị được tính theo công thức:

*
, trong những số ấy N là số các giá trị, n là tần số của một giá chỉ trị, f là tần suất của quý giá đó. Fan ta thường biểu diễn tần suất dưới dạng tỉ số phần trăm.


4. Số trung bình cộng

- phụ thuộc vào bảng " "tần số", ta có thể tính số trung bình công của môt vệt hiêu (kí hiêu arX ) như sau:

- Nhân từng giá chỉ tri cùng với tần số tương ứng;

- Công tất cả các tích vừa search được;

- chia tổng đó mang lại số các giá trị (tức là tổng các tần số).

- cách làm tính:

*

Trong đó:

*
*
giá bán tri khác nhau của lốt hiêu X

*
là k tần số tương ứng.

N là số những giá tri.

5. Kiểu mẫu của vệt hiệu

Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn số 1 trong bảng tần số. Kí hiệu là Mo

- phương pháp giải so với các dạng bài tìm kiểu mốt của dấu hiệu:

Lập bảng tần số.Tìm kiểu mốt cảu dấu hiệu là giá bán trị gồm tần số lớn nhất trong bảng tần số.

6. Vẽ biểu đồ 

Biểu đồ đoạn thẳng:Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn những giá trị x, trục tung màn biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên nhì trục có thể khác nhau).Xác định những điểm bao gồm tọa độ là cặp số gồm giá trị với tần số của chính nó (giá trị viết trước, tần số viết sau).Nối mỗi đặc điểm này với điểm trên trục hoành tất cả cùng hoành độ.Biểu thiết bị hình chữ nhật:Các đoạn trực tiếp trong biểu đồ dùng đoạn thẳng được thay bằng hình chữ nhật.Biểu đồ gia dụng hình quạt:

Đó là một hình tròn trụ được tạo thành các hình quạt mà góc ở tâm của các hình quạt tỉ trọng với tần suất.

B. Bài tập về thống kê

Bài toán 1: Điều tra số bé trong 30 gia đình ở một khu vực dân cư tín đồ ta bao gồm bảng số liệu thống kê lúc đầu sau đây:

2

4

3

2

8

2

2

3

4

5

2

2

5

2

1

2

2

2

3

5

5

5

5

7

3

4

2

2

2

3

Hãy cho biết:

a. Dấu hiệu cần tìm kiếm hiểu. Gía trị của lốt hiệu.

b. Số đơn vị chức năng điều tra

c, Số các giá trị không giống nhau của vết hiệu.

d. Các giá trị khác biệt của dấu hiệu và tần số của chúng.

Bài toán 2: Điều tra về sự tiêu thụ năng lượng điện năng (tính theo kwh) của 20 gia đình ở một đội dân phố, ta có kết quả sau:

165

85

65

65

70

50

45

100

45

100

100

100

100

90

53

70

140

41

50

150

Hãy mang lại biết:

a. Dấu hiệu cần kiếm tìm hiểu.

b. Số đơn vị điều tra

c. Các giá trị khác nhau của tín hiệu và tần số của chúng.

Bài toán 3: Chọn 60 gói trà một giải pháp tùy ý trong kho của một cửa hàng và lấy cân, tác dụng được ghi lại trong bảng dưới đây

Khối lượng từng gói chè (tính bởi gam)

49

48

50

50

50

49

48

52

49

49

49

50

51

49

49

50

51

49

51

49

50

51

51

51

50

49

47

50

50

50

52

50

50

49

51

52

50

49

50

49

51

49

49

49

50

50

51

50

48

50

51

51

51

52

50

50

50

52

52

52


Hãy cho biết:

a, tín hiệu cần tìm kiếm hiểu. Số toàn bộ các quý hiếm của vết hiệu;

b. Số những giá trị khác nhau của lốt hiệu;

c, Viết các giá trị không giống nhau của dấu hiệu và search tần số của chúng.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 165: Luyện Tập, Giải Toán Lớp 5 Trang 165, Luyện Tập

....................