Giải bài 13: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 45. Phần dưới đã hướng dẫn vấn đáp và đáp án các thắc mắc trong bài học. Giải pháp làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hy vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài bác học.


Câu 1: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Nêu bố cách viết của số hữu tỉ -$frac35$ và màn biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 toán 7


Câu 2: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế như thế nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm?


Câu 5: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Viết những công thức:

- Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

- phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số không giống 0.

- Lũy thừa của một lũy thừa.

- Lũy thừa của một tích.

- Lũy quá của một thương.


Câu 7: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? phát biểu đặc điểm cơ bản của tỉ trọng thức. Viết công thức thể hiện đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau.


Quan hệ giữa những tập thích hợp N, Z, Q, R

*

*

Các phép toán trong Q

Với a, b, c, d, m $in $ Z, m > 0.

Phép cộng: $fracam+fracbm=fraca+bm$Phép trừ: $fracam-fracbm=fraca-bm$Phép nhân: $fracab.fraccd=fraca.cb.d(b,d eq 0)$Phép chia: $fracab:fraccd=fraca.db.c(b,c,d eq 0)$Phép lũy thừa:

Với x, y $in $ Q , m, n $in $ $N^*$ :

$x^m.x^n=x^m+n$

$x^m:x^n=x^m-n$

$(x^m)^n=x^mn$

$(x.y)^n=x^n.y^n$

$(fracxy)^n=fracx^ny^n(y eq 0)$

Thực hiện những bài tập sau

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Điền những kí hiệu $subset$, $in$, $ otin$ tương thích vào nơi chấm:

a) $sqrt25$ ... N; b) Q ... R; c) 1$frac34$ ... Z;

d) 0 ... I; e) 0 ... R; g) 0,13 ... I.


=> Xem trả lời giải

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Trong các xác định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Tập hợp những số hữu tỉ gồm những số hữu tỉ dương và những số hữu tỉ âm.

b) $subset$ I; c) $subset$ R; d) $cap$ I = 0; e) $cup$ I = $phi$.


=> Xem trả lời giải

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Điền những số tương thích vào địa điểm chấm:

a) $frac163$ : ... = $frac5012$ : (-0,06); b) (2. ... - 1)$^3$ = -8;

c) $frac(0,8)^5(0,4)^6$ = ...; d) 0,944 - 2. ... = 3,268.


=> Xem lí giải giải

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện nay phép tính và cho thấy thêm giá trị của biểu thức (chính xác mang lại hai chữ số thâp phân)

A = $fracsqrt27 + 2,438,6.1,13$; B = ($sqrt5$ + $frac23$)(6,4 - $frac47$).


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tính độ dài những cạnh một hình tam giác, biết chu vi tam giác là 24 cm và những cạnh của tam giác tỉ lệ thành phần với các số 3; 4; 5.


=> Xem giải đáp giải

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện các phép tính sau (bằng cách hợp lí nếu bao gồm thể):

a) 19$frac13$.$frac37$ - 33$frac13$; b) 9.$(frac-12)^2$ + $frac13$; c) 15$frac14$ : ($frac-57$) - 25$frac14$ : ($frac-57$).


=> Xem lý giải giải

Câu 7: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ dại của Đội, tía chi đội 7A; 7B; 7C sẽ thu gom được tổng số 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn nhận được của tía chi nhóm tỉ lệ thứu tự với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn thu được sống mỗi đưa ra đội.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 8: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |x| = 2,5; b) |x| = -1,2;

c) |x| + 0,573 = 2; d) |x + $frac13$| - 4 = -1.


=> Xem lí giải giải

D. E. Chuyển động vận dụng cùng tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính cực hiếm của biểu thức: A = (0,8 . 7 + 0,64) . (1$frac14$.7 – 0,8.1$frac14$) + 31,64.


=> Xem giải đáp giải

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính quý giá của biểu thức: M = (0,25 - $frac0,25 + frac19frac19$) : ($frac23$ + $fracfrac7150,4 - frac16$).


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Từ tỉ lệ thành phần thức $fracab$ = $fraccd$ (a, b, c, d $geq$ 0; a $geq$ $pm$ b; c $geq$ $pm$ d) hãy suy ra những tỉ lệ thức sau:

a) $fraca + bb$ = $fracc + dd$; b) $fraca - bb$ = $fracc - dd$;

c) $fraca + ba$ = $fracc + dc$; d) $fraca - ba$ = $fracc - dc$;

e) $fracaa + b$ = $fraccc + d$; g) $fracaa - b$ = $fraccc - d$.

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Purchasing Power Parity Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


=> Xem lý giải giải
Từ khóa tìm kiếm: giải bài 13: ôn tập chương I, ôn tập chương I trang 45 vnen toán 7, bài xích 13 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 cụ thể dễ hiểu.

Bình luận


Giải bài bác tập đầy đủ môn không giống
Giải sgk lớp 7
Giải sgk toán 7 tập 1
Giải sgk toán 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk thứ lí 7
Giải sgk địa lí 7
Giải sgk lịch sử 7
Giải sgk GDCD 7

Giải sgk lớp 7 VNEN


Soạn văn 7 tập 1 VNEN
Soạn văn 7 tập 2 VNEN
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Giải khoa học tự nhiên 7
Giải khoa học xã hội 7
Giải GDCD 7 VNEN
Giải công nghệ 7 VNEN
Giải giờ anh 7 VNEN
Giải tin học tập 7 VNEN
Giải sgk lớp 7 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 2 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 2 liên kết tri thức
Giải khoa học tự nhiên 7 kết nối tri thức
Giải lịch sử hào hùng và địa lí 7 kết nối tri thức
Giải tin học 7 liên kết tri thức
Giải công dân 7 kết nối tri thức
Giải công nghệ 7 liên kết tri thức
Giải vận động trải nghiệm 7 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải âm nhạc 7 liên kết tri thức
Giải giáo dục thể hóa học 7 liên kết tri thức
Giải sgk lớp 7 chân trời sáng chế
Giải toán 7 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 1 bàn chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải tin học 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải music 7 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Giải vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục đào tạo thể chất 7 chân trời sáng tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn văn 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 7 cánh diều
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 7 cánh diều
Giải tin học tập 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải công nghệ 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải âm nhạc 7 cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm 7 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 7 cánh diều
Trắc nghiệm lớp 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm đồ gia dụng lí 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm tin học tập 7

Tài liệu tìm hiểu thêm lớp 7


Văn mẫu lớp 7
Tập bản đồ địa lí 7
Đề ôn tập Địa Lí 7
Đề ôn tập lịch sử hào hùng 7
Đề ôn thi Toán 7
Chuyên đề toán 7
Chuyên đề Địa Lý 7
Bài tập PTNL toán 7
Bài tập PTNL ngữ văn 7
Giáo án lớp 7
Giáo án ngữ văn 7
Giáo án lịch sử 7
Giáo án toán 7
Giáo án GDCD 7
Giáo án địa lý 7
Giáo án sinh 7
Giáo án giờ Anh 7
Giáo án đồ vật lý 7
Giáo án technology 7
Giáo án tin học tập 7
Giáo án âm thanh 7
Giáo án mỹ thuật 7
Giáo án thể thao 7
Giáo án VNEN khoa học tự nhiên và thoải mái 7
*

Kết nối: