- Chọn bài xích -Bài 1: hai góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai đường thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: các góc tạo vày một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳngBài 4: hai đường thẳng tuy vậy songLuyện tập trang 91-92Bài 5: tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song songLuyện tập trang 94-95Bài 6: từ bỏ vuông góc đến tuy vậy songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài bác tập)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài tập) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1. Phát biểu có mang hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 lớp 7

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là nhì góc nhưng mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2. Tuyên bố định lí về hai góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3. Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.

Lời giải

Hai con đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong số góc tạo thành thành bao gồm một góc vuông được điện thoại tư vấn là hai tuyến đường thẳng vuông góc cùng được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 4. Phân phát biểu định nghĩa đường trung trực của một quãng thẳng.

Lời giải

Đường trực tiếp vuông góc với một quãng thẳng tại trung điểm của chính nó được hotline là con đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 5. Phân phát biểu tín hiệu (định lí) nhận thấy hai đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Nếu mặt đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong số góc tạo ra thành bao gồm một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a với b song song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Phát biểu tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song.

Lời giải

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ tất cả một mặt đường thẳng tuy nhiên song với mặt đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Phát biểu đặc điểm (định lí) của hai tuyến đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Nếu một con đường thẳng cắt hai đường thẳng tuy vậy song thì:

a) nhì góc so le trong bởi nhau;

b) nhị góc đồng vị bằng nhau;

c) nhị góc trong cùng phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Tuyên bố định lí về hai tuyến đường thẳng phân minh cùng vuông góc cùng với một con đường thẳng thứ ba.

Lời giải


Hai con đường thẳng sáng tỏ cùng vuông góc cùng với một con đường thẳng thứ tía thì chúng song song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 9. Phát biểu định lí về hai tuyến phố thẳng khác nhau cùng song song cùng với một mặt đường thẳng sản phẩm công nghệ ba.

Lời giải

Hai con đường thẳng phân minh cùng song song cùng với một mặt đường thẳng thứ tía thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 10. Phát biểu định lí về một đường thẳng vuông góc với 1 trong các hai đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Một mặt đường thẳng vuông góc với một trong các hai đường thẳng tuy vậy song thì nó cũng vuông góc với mặt đường thẳng kia.

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1): trong hình 37, có năm cặp con đường thẳng vuông góc và tứ cặp mặt đường thẳng tuy vậy song. Hãy quan gần kề rồi viết tên những cặp mặt đường thẳng kia và đánh giá lại bởi eke

*

Lời giải:

Năm cặp con đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp con đường thẳng tuy nhiên song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) các đường thẳng vuông góc với d đi qua M đi qua N.

b) những đường thẳng tuy nhiên song với e trải qua M, trải qua N.

*

Lời giải:

*

Từ hình mẫu vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến đoạn thẳng AB lâu năm 28mm. Hãy vẽ mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: mang I là trung điểm AB

Qua I vẽ mặt đường thẳng d vuông góc cùng với AB

d là đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ mặt đường thẳng tuy vậy song với a đi qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ đường thẳng c//a trải qua O. Bởi a//b và a//c nên c//b.

– a//c buộc phải

*
(hai góc so le trong) yêu cầu
*

– b//c nên

*
(hai góc trong cùng phía) yêu cầu
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Tính số đo x vào hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như hình mẫu vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c buộc phải suy ra a // b

Do kia x + 115o = 180o (hai góc trong thuộc phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 41 cho biết thêm d // d’ // d” với hai góc 60o, 110o. Tính những góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta rất có thể tính bằng nhiều cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy phân phát biểu những định lí được diễn đạt bằng những hình 42, rồi viết trả thiết kết luận của từng định lí (xem bài bác 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai tuyến phố thằng cùng vuông góc cùng với một con đường thẳng thứ bố thì hai tuyến phố thẳng đó song song cùng với nhau.

Xem thêm: Common Language Runtime Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

*

Hoặc: giả dụ một mặt đường thẳng vuông góc với một trong các hai con đường thẳng tuy nhiên song thì nó vẫn vuông góc với con đường thẳng sót lại .

*

b) Nếu hai tuyến đường thẳng cùng tuy vậy song với một đường thẳng thứ tía thì hai tuyến đường thẳng đó tuy nhiên song cùng với nhau.