Muốn thu thập số liệu về một vấn đề mà bản thân quan tâm, chẳng hạn như color mà mỗi bạn trong lớp thương yêu thì em phải làm những câu hỏi gì với trình bày kết quả thu được theo mẫu bảng nào?

Lời giải

Muốn tích lũy số liệu của 1vấn đề nào đó (có thể kí hiệu là X) ta bắt buộc phân chia đối tượng thành những phần rất có thể nghiên cứu giúp tức là tạo thành các đơn vị chức năng điều tra. Đánh số hay đánh tên (nếu không có) cho những đơn vị điều tra. Định ra 1 lắp thêm tự cho những đơn vị điều tra để nghiên cứu dấu hiệu (cân, đo, đong, đếm) và xác định giá trị của tín hiệu của mỗi đơn vị chức năng điều tra. Lập bảng số liệu thống kê lúc đầu có thể phải 2 cột hoặc dòng:

- Tên đơn vị điều tra

- quý hiếm của vệt hiệu

Câu hỏi ôn tập 2 trang 22 Toán 7 tập 2

Tần số của một quý hiếm là gì? gồm nhận xét gì về tổng những tần số.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 đại số 7 câu hỏi ôn tập

Lời giải

Tần số n của một giá trị x là số lần chạm mặt giá trị đó trong dãy các giá trị của lốt hiệu.

Ta hoàn toàn có thể nhận xét: Tổng những tần số của các giá trị khác biệt của tín hiệu thì bằng số các đơn vị điều tra (hay là số tất cả các cực hiếm của vệt hiệu, kí hiệu là N).

Câu hỏi ôn tập 3 trang 22 Toán 7 tập 2

 Bảng "tần số" có dễ dàng gì rộng so với bảng số liệu thống kê lại ban đầu?

Lời giải

Qua bảng tần số ta hoàn toàn có thể thấy cụ thể nhanh chóng tín hiệu có hầu hết giá trị khác biệt như ráng nào. Ngoại trừ ra, ta sẽ được rõ tàng đúng đắn sự phân bố tỉ lệ sự xuất hiện thêm của các giá trị vào dãy quý hiếm của lốt hiệu.

Câu hỏi ôn tập 4 trang 22 Toán 7 tập 2

Làm thay nào để tính số trung bình cùng của một dấu hiệu?

Nêu rõ công việc tính. Ý nghĩa của số vừa đủ cộng. Lúc nào thì số trung bình cộng khó hoàn toàn có thể là đại diện của dấu hiệu đó?

Lời giải

Để tính số mức độ vừa phải cộng của những giá trị của tín hiệu (nếu số đối chọi vị điều tra khá lớn) ta lập thêm trong bảng tần tiên phong hàng đầu cột (dòng) ghi những tích mỗi cực hiếm nhân cùng với tần số khớp ứng của chúng.

- Tính tổng các số cột (dòng) tích

- đem tổng vừa tính được ở trên phân chia cho N.

Công thức tính số vừa đủ cộng:

*

Trong đó:

x1, x2, ..., xk là k giá trị khác nhau của tín hiệu x

n1, n2, ..., nk là k tần số tương ứng

N là số các giá trị

Ý nghĩa: Số trung bình cùng thường được sử dụng làm "đại diện" cho dấu hiệu, nhất là khi ước ao so sánh các dấu hiệu cùng loại.

Xem thêm: "New" " License Tax Là Gì - Các Thuật Ngữ Tiếng Anh Về Lệ Phí Môn Bài

Nếu vào dãy những giá trị của tín hiệu có đầy đủ giá trị có khoảng cách chênh lệch khá phệ thì mang số mức độ vừa phải cộng có tác dụng giá trị đại diện thay mặt cho dấu hiệu không có chân thành và ý nghĩa thực tế.