Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (tiếng Anh: Organization for Economic Cooperation and Development, viết tắt: OECD) là một tổ chức liên chính phủ được thành lập nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của các nước thành viên và thế giới.
*

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

Khái niệm

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế trong tiếng Anh là Organization for Economic Cooperation and Development; viết tắt làOECD.

Bạn đang xem: Oecd là gì

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là một tổ chức liên chính phủ được thành lập theo một hiệp định kí tại Paris vào ngày 14 tháng 12 năm 1960 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của các nước thành viên và thế giới, tăng cường thương mại quốc tế. OECD có trụ sở chính đặt tại Paris (Pháp).

Mục tiêu chính của OECD

Mục tiêu chính thức của OECD được ghi trong Điều 1 Hiệp định thành lập là phối hợp chính sách nhằm:

-Đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống cho người dân ở các nước thành viên, trong khi vẫn duy trì được ổn định tài chính, và qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế thế giới.

-Góp phần vào sự lớn mạnh vững chắc về kinh tế của các nước thành viên và các nước không phải là thành viên trong quá trình phát triển kinh tế.

-Góp phần vào sự mở rộng thương mại thế giới trên cơ sở đa phương, không phân biệt đối xử phù hợp với các cam kết quốc tế.

Các nội dung về OECD

Về đối nội, tổ chức xác định sứ mệnh của mình là tập hợp các nước có cam kết chặt chẽ với dân chủ và nền kinh tế thị trường. Không giống như Liên minh Châu Âu, OECD là một tổ chức liên chính phủ, không phải là một tổ chức đứng trên quốc gia.

Trên thực tế, OECD đưa ra các khuyến nghị không mang tính chất ràng buộc cho các nước thành viên. OECD cũng được xem là một diễn đàn quan trọng cho các nước thành viên phối hợp các chính sách kinh tế, trao đổi ý kiến, thảo luận các thỏa thuận liên quan đến thương mại và các vấn đề khác, xây dựng các mối liên hệ giữa các nước thành viên với các nước không phải là thành viên.

Ngoài trọng tâm về kinh tế, OECD gần đây mở rộng nhiệm vụ của mình sang các vấn đề xã hội, chính trị, và văn hóa. OECD còn được xem là nguồn thông tin kinh tế và thống kê rất có giá trị cho các nước thành viên cũng như cho các tổ chức và cá nhân có quan tâm.

Về đối ngoại, OECD hiện có quan hệ hợp tác với hơn 70 nước không phải là thành viên của tổ chức này. OECD cũng duy trì mối quan hệ mật thiết với các tổ chức dân sự và các nghị viện như Hội đồng châu Âu và Hội đồng NATO.

Ngoài ra, OECD cũng có mối quan hệ chính thức với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế(ILO), Tổ chức Nông lương(FAO), Quĩ Tiền tệ Quốc tế(IMF),Ngân hàng Thế giới(WB), Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế(IAEA) và các cơ quan trực thuộcLiên Hiệp Quốc. Trongquan hệ Bắc – Nam, các nước OECD được xem là đại diện cho nhóm lợi ích đối trọng với các nước đang phát triển.

Xem thêm: Tôn Trọng Người Khác Là Gì, Tôn Trọng Mọi Người Có Ý Nghĩa Như Thế Nào

(Tài liệu tham khảo:Sổ tay Thuật ngữ Quan hệ Quốc tế, Khoa QHQT – Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, 2013).