Ở các bài trước, các con đã được học phép nhân với số có một chữ số. Dựa trên kiến thức đó, herphangout.com hướng dẫn các con thực hiện phép nhân với số có hai chữ số. Từ đó, các con biết áp dụng vào các bài toán.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Nhân với số có hai chữ số

*

A. Lý thuyết

25 x 13 = ?

a) Ta có thể tính như sau:

25 x 13 = 25 x (10 + 3)

= 25 x 10 + 25 x 3

= 250 + 75 = 325 

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

25

x  13 

75

25

 325

Nhân 3 với 5 được 15, viết 5 nhớ 1

Nhân 3 với 2 được 6, thêm 1 bằng 7, b=viết 7Nhân 1 với 5 được 5, viết 5Nhân 1 với 2 được 2, viết 2

Hạ 5

Cộng 7 với 5 được 12, viết 2 nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, viết 3

c) Trong cách tính trên:

75 gọi là tích riêng thứ nhất25 gọi là tích riêng thứ hai => tích riêng thứ hai lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53;b) 33 x 44;c) 157 x 24;d) 1122 x 19

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Tính giá trị biểu thức 45 x a với a bằng 13, 26, 39


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?


=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm Toán 4 bài: Nhân với số có hai chữ số

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 4


Giải tiếng Việt 4 tập 1
Giải tiếng Việt 4 tập 2
Giải sgk toán lớp 4
Toán tiếng Anh 4
Giải sgk địa lí 4
Tiếng anh 4 - tập 1
Tiếng anh 4 - tập 2
Lịch sử 4
Đạo đức lớp 4

Giải vở bài tập lớp 4


Giải vở BT tiếng Việt 4 tập 1
Giải vở BT tiếng Việt 4 tập 2
Giải vở BT toán lớp 4 tập 1
Giải vở BT toán lớp 4 tập 2

Trắc nghiệm lớp 4


Trắc nghiệm tiếng Việt 4 
Trắc nghiệm toán 4
Trắc nghiệm tiếng anh 4

Giải VNEN lớp 4


VNEN tiếng việt 4 tập 1
VNEN tiếng việt 4 tập 2
Toán VNEN lớp 4 tập 1
Toán VNEN lớp 4 tập 2
Khoa học lớp 4 - Sách VNEN
Lịch sử và địa lí 4 - Sách VNEN 

Bài tập cuối tuần lớp 4


BT cuối tuần toán 4
BT cuối tuần tiếng anh 4
BT cuối tuần tiếng việt 4

Tài liệu tham khảo lớp 4


Các dạng toán lớp 4 thường gặp
Tuyển tập bài văn mẫu lớp 4

Bình luận


CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG


CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ


2. PHÉP NHÂN


3. PHÉP CHIA


CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3


2. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH


CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ


2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ


3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI


CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ


2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG


CHƯƠNG 6: ÔN TẬP


*Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 87 Sgk Toán 4, Giải Bài 3 Trang 87

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com