herphangout.comNHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG - NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU - NHÂN VỚI SỐ CÓ nhì CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 12
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG - NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU - NHÂN VỚI SỐ CÓ nhì CHỮ SỐ - TOÁN LỚP 4 - TUẦN 12
A. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

1. Nhân một số trong những với một tổng

- Nhân một trong những với một tổng:a x (b + c) = a x b + a x c

- lúc nhân một số với một tổng, ta hoàn toàn có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các công dụng với nhau.

Bạn đang xem: Nhân một số với một hiệu

2. Nhân một số với một hiệu

- Nhân một vài với một hiệu:a x (b - c) = a x b - a x c

- lúc nhân một số trong những với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ cùng số trừ, rồi trừ hai công dụng cho nhau.

3. Nhân với số bao gồm hai chữ số

Khi để tính rồi tính đối với phép nhân với số tất cả hai chữ số, ta cần để ý :

- Đặt tính trực tiếp hàng, thẳng cột với nhau.

- Tích riêng sản phẩm công nghệ hai đề nghị viết lùi sang phía trái một cột so với tích riêng thiết bị nhất.

B. Ví dụ

Ví dụ 1:Tính bằng hai cách: 461 x 42 + 461 x 58

Hướng dẫn:

Cách 1: 461 x 42 + 461 x 58

= 19362 + 26738

= 46100

Cách 2:461 x 42 + 461 x 58

= 461 x (42 + 58)

= 461 x 100

= 46100

Ví dụ 2:Tính bởi hai cách: 396 x 37 - 396 x 17

Hướng dẫn:

Cách 1: 396 x 37 - 396 x 17

= 14652 - 6732

= 7920

Cách 2:396 x 37 - 396 x 17

= 396 x (37 - 17)

= 396 x 20

= 7920

Ví dụ 3:Cửa sản phẩm lương thực bao gồm 65 bao gạo, từng bao trọng lượng 20kg. Siêu thị đã bán được 31 bao gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

Cửa sản phẩm còn số bao gạo là:

65 - 31 = 34 (bao)

Cửa hàng còn sót lại số ki-lô-gam gạo là:

34 x trăng tròn = 680 (kg)

Đáp số: 680kg gạo.

Ví dụ 4: Tính: 75 x 99.

Hướng dẫn:

75 x 99 = 75 x (100 - 1)

= 75 x 100 - 75 x 1

= 7500 - 75

= 7425

Ví dụ 5: Tính cực hiếm của biểu thức:

4528 x 27 + 44 x 5472 + 73 x 4528 + 5472 x 56

Hướng dẫn:

4528 x 27 + 44 x 5472 + 73 x 4528 + 5472 x 56

= 4528 x 27 +73 x 4528 +44 x 5472 + 5472 x 56

= 4528 x (27 + 73) + 5472 x (44 + 56)

= 4528 x 100 + 5472 x 100

= 452800 + 547200

= 1000000

C. Bài bác tập tự luyện

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 84 x 16

b) 246 x 25

c) 1054 x 35

Bài 2. Tính:

a) 36 x 11

b) 54 x 101

c) 74 x 99

d) 486 x 999

Bài 3: Một sảnh trường hình chữ nhật có chu vi là 268m, chiều rộng nhát chiều nhiều năm 26m. Tính diện tích s sân trường.

Bài 4. Tìm một vài có bốn chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào bên trái số kia ta được số new gấp 6 lần số bắt buộc tìm.

Bài 5.

Xem thêm: Cách Tính Chu Vi Hình Tròn Lớp 5 Chu Vi Hình Tròn, Giải Toán Lớp 5 Trang 98 Sgk, Chu Vi Hình Tròn

Khối lớp Một gồm 12 lớp, mỗi lớp bao gồm 28 học tập sinh. Khối lớp Hai tất cả 11 lớp, từng lớp có 32 học tập sinh. Hỏi cả khối lớp Một và lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 12trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên herphangout.com để hiểu bài tốt hơn.Bài học tuần 12