Với giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 9. 


Mục lục Giải Toán 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Video Giải Toán 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Câu hỏi 1 trang 43 Toán 9 Tập 1:Cho hàm số y = f(x) = x + 5...

Bạn đang xem: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 43 Toán 9 Tập 1:a) Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 43 Toán 9 Tập 1: Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x + 1...

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 Toán 9 Tập 1: a) Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 Toán 9 Tập 1:Cho hàm số: ...

Xem thêm: Bài 8 Trang 12 Sgk Toán 7 Tập 2 Sgk Toán 7 Tập 2, Luyện Tập: Giải Bài 8 9 Trang 12 Sgk Toán 7 Tập 2

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 Toán 9 Tập 1: Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x...

Xem lời giải

Bài giảng Toán 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Luyện tập: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Luyện tập: Hàm số bậc nhất

Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b

Luyện tập: Đồ thị của hàm số bậc nhất1 223 lượt xem
Tải về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 9


Hóa học 9

Các dạng bài tập Hóa học lớp 9

Đề thi Hóa Học 9

Lý thuyết Hóa học 9

Giải vở bài tập Hóa học 9

Giải sbt Hóa học 9

Giải sgk Hóa học 9


Ngữ văn 9

Văn mẫu lớp 9

Soạn văn 9 (ngắn nhất)

Soạn văn 9 (hay nhất)

Tóm tắt tác phẩm Ngữ văn 9


Toán 9

Đề thi vào 10 môn Toán

Đề thi Toán 9

Các dạng bài tập Toán lớp 9

Lý thuyết Toán 9

Giải sbt Toán 9

Giải sgk Toán 9


Tiếng Anh 9

Giải sbt Tiếng Anh 9 (thí điểm)

Giải sbt Tiếng Anh 9

Giải sgk Tiếng Anh 9

Giải sgk Tiếng Anh 9 (thí điểm)

Đề thi Tiếng Anh 9


Sinh học 9

Giải sbt Sinh học 9

Lý thuyết Sinh học 9

Giải vở bài tập Sinh học 9

Giải sgk Sinh học 9


Vật Lí 9

Giải vở bài tập Vật lí 9

Đề thi vào 10 môn Vật lí

Các dạng bài tập Vật lí lớp 9

Đề thi Vật lí 9

Lý thuyết Vật Lí 9

Giải sbt Vật Lí 9

Giải sgk Vật Lí 9


Địa Lí 9

Đề thi vào 10 môn Địa lí

Đề thi Địa lí 9

Giải Tập bản đồ Địa Lí 9

Lý thuyết Địa Lí 9

Giải sgk Địa Lí 9


Tin học 9

Giải sgk Tin học 9


Giáo dục công dân 9

Lý thuyết Giáo dục công dân 9


Lịch Sử 9

Đề thi Lịch sử 9

Giải Tập bản đồ Lịch sử 9

Giải vở bài tập Lịch sử 9


*

Giới thiệu
Liên kết
Chính sách
Kết nối