Câu hỏi: Nêu bố cách viết của số hữu tỉ âm 3 phần 5 và màn trình diễn số hữu tỉ kia trên trục số

Lời giải:

- bố cách viết số hữu tỉ -(3/5) là: -(6/10); -(9/15); 12/-20

- Cách biểu diễn số hữu tỉ -(3/5) bên trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị (đoạn từ bỏ điểm 0 tới điểm –1 ) thành năm phần bởi nhau, rước một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng 1 tháng 5 đơn vị cũ.

Bạn đang xem: Nêu 3 cách viết của số hữu tỉ

⇒ Số hữu tỉ -(3/5) được màn biểu diễn bởi điểm M nằm bên trái điểm 0 và phương pháp điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới.

*

Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu về số hữu tỉ và làm bài tập rèn luyện nhé!

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số hoàn toàn có thể viết dưới dạng 

*

 

 

 

 

 Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q

2. Tính chất


- Tập đúng theo số hữu tỉ là tập hợp đếm được.

- Phép nhân số hữu tỉ gồm dạng a/b * c/d = a*c/ b*d

- Phép chia số hữu tỉ có dạng a/ b : c/d = a*d/ b*c

- nếu như số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của chính nó là số hữu tỉ âm cùng ngược lại. Tức tống số hữu tỉ cùng số đối của nó bởi 0.

*

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ: 3/2 * 5/7 = 3*5/2*7 = 15/14

Chia số hữu tỉ: 4/5 : 3/7 = 4*7/ 3*5 = 28/15

Số hữu tỉ 3/2 gồm số đối là (-3/2). Tổng hai số đối 3/2+(-3/2) =0

3. Số vô tỉ là gì?

Khái niệm

Số vô tỉ là các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I. Các bạn cần ghi nhớ những số thực chưa phải là số hữu tỉ gồm nghĩa là chúng ta không thể trình diễn được dưới dạng tỉ số như a/ b (trong đó a, b là những số nguyên).

Tính chất

Tập đúng theo số vô tỉ là tập thích hợp không đếm được.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Độ Phân Giải Màn Hình Qhd, Hd, Fullhd, 2K, 4K

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001…(đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

*

4. Sự khác biệt giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

- Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là những số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.