Câu hỏi: Nêu ba cách viết của số hữu tỉ âm 3 phần 5 và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số

Lời giải:

- Ba cách viết số hữu tỉ -(3/5) là: -(6/10); -(9/15); 12/-20

- Cách biểu diễn số hữu tỉ -(3/5) trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị (đoạn từ điểm 0 đến điểm –1 ) thành năm phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng 1/5 đơn vị cũ.

Bạn đang xem: Nêu 3 cách viết của số hữu tỉ

⇒ Số hữu tỉ -(3/5) được biểu diễn bởi điểm M nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới.

*

Cùng Top lời giải tìm hiểu về số hữu tỉ và làm bài tập luyện tập nhé!

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng 

*

 

 

 

 

 Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q

2. Tính chất


- Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.

- Phép nhân số hữu tỉ có dạng a/b * c/d = a*c/ b*d

- Phép chia số hữu tỉ có dạng a/ b : c/d = a*d/ b*c

- Nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0.

*

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ: 3/2 * 5/7 = 3*5/2*7 = 15/14

Chia số hữu tỉ: 4/5 : 3/7 = 4*7/ 3*5 = 28/15

Số hữu tỉ 3/2 có số đối là (-3/2). Tổng hai số đối 3/2+(-3/2) =0

3. Số vô tỉ là gì?

Khái niệm

Số vô tỉ là các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I. Các bạn cần ghi nhớ các số thực không phải là số hữu tỉ có nghĩa là các bạn không thể biểu diễn được dưới dạng tỉ số như a/ b (trong đó a, b là các số nguyên).

Tính chất

Tập hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Độ Phân Giải Màn Hình Qhd, Hd, Fullhd, 2K, 4K

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001…(đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

*

4. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

- Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.