JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Miscellaneous expenses là gì


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.
Hi phần nhiều người! Em hằng ngày thường xuyên áp dụng chương trình kế toán để làm việc. Nhưng nhiều khi một số tư tưởng cơ bạn dạng lại quyên khuấy mất, bởi vậy lúc định khoản cũng hay sai sót.

Xem thêm: Tính Diện Tích Hình Lập Phương, Please Wait

Chính vì thế em đã sưu tầm một trong những thuật ngữ. Hy vọng có thể giúp ích gì đó cho moi người! thông tin này em xem thêm thông tin từ phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 | công ty 1VS (không biết bao gồm vi phạm phiên bản quyền tuyệt không:004
*
Thuật ngữ tài chính kế toán
1.Bảng cân đối kế toán (Balance sheet) 2.Báo cáo số dư (Account Statement) 3.Báo cáo tài bao gồm (Financial statement) 4.Các khoản đầu tư dài hạn (Long-Term Investments) 5.Các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn (Short-Term Investments) 6.Các khoản yêu cầu thu (Receivables) 7.Chi phí bán sản phẩm (Selling expenses) 8.Chi phí chuyển động (Operating expenses/ operating costs) 9.Chi giá thành khác (Miscellaneous expenses) 10.Chi phí quản lí (Administrative expense) 11.Chi phí cung ứng (Manufacturing expense/manufacturing cost) 12.Chi chi phí tài thiết yếu 13.Chiết khấu yêu đương phiếu (Commercial Paper Discounting) 14.Chu kỳ kinh doanh 15.Điểm hòa vốn 16.Doanh thu (Revenues) 17.Dòng chi phí 18.Dòng tiền ưu đãi 19.Đối chiếu tài khoản 20.Giá trị gia tăng (Value Added) 21.Giao dịch 22.Hàng hóa tài chủ yếu (Financial commodities) 23.Hàng hóa vật bốn sản xuất (Commodities) 24.Hàng tồn kho (Inventory) 25.Kế toán (Accounting) 26.Kết quả sale sau thuế (Bottom line) 27.Khấu hao (Depreciation) 28.Khoản nên trả (Accounts Payable - AP) 29.Kiểm toán (Audit; Auditing) 30.Kinh tế học tập vi tế bào (Microeconomics) 31.Lợi nhuận (Profit) 32.Lợi nhuận sau thuế (Net Profit After Taxes; NPAT) 33.Nợ thời gian ngắn (Current liabilities) 34.Phương pháp kế toán phát sinh (Accrual Accounting) 35.Sổ cái kế toán (Ledger) 36.Số dư tài khoản (Account balance) 37.Tài chính doanh nghiệp (Corporate finance) 38.Tài sản(Asset) 39.Tài sản cố định (Fixed assets) 40.Tài sản hữu hình (Tangible asset) 41.Tài sản vô hình dung (Intangible asset) 42.Tài sản vốn (Capital Asset) 43.Thuế (Taxation) 44.Thuyết minh report tài bao gồm (Notes to the financial statements) 45.Tiền (Money) 46.Tiền gửi ngân hàng (Bank Deposit; Deposit) 47.Tiền phương diện (Cash) 48.Tín dụng 49.Vốn (Capital) 50.Vốn lưu cồn (Working Capital) 51.Vốn cố định (Fixed capital) 52.Vốn chủ tải (Equity)