Lũy quá của một số hữu tỉ: công thức, những dạng toán và bài bác tập

Các công thức tính lũy quá của một số hữu tỉ, các dạng toán thường gặp cũng như nhiều bài bác tập vận dụng khác sẽ được THPT Sóc Trăng share trong bài viết này. Đây là phần kiến thức và kỹ năng Đại số 7 khôn xiết quan trọng. Các bạn cùng theo dõi để nắm chắc thêm nhé !

I. CÁC CÔNG THỨC TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ


*
, ta có: 
*

Ví dụ:

1002 = 100 . 100 = 1000

2. Tích của nhị luỹ thừa thuộc cơ số

Khi nhân nhì luỹ thừa cùng cơ số, ta không thay đổi cơ số với công nhị số mũ.

Bạn đang xem: Lũy thừa của một số hữu tỉ

 xm . Xn = xm + n

Ví dụ: 

102. 102 = 102+2 = 104 = 10.10.10.10 = 10000

3. Mến của hai luỹ thừa thuộc cơ số

Khi chia hai luỹ thừa thuộc cơ số khác 0 , ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của luỹ quá bi chia trừ đi số nón của luỹ thừa chia.

xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

Ví dụ: 1003 : 1002 = 1003 – 2 = 100

4. Luỹ thừa của luỹ thừa

Khi tính luỹ vượt của một luỹ thừa, ta không thay đổi cơ số và nhân hai số mũ.

(xm)n = xm:n

5. Luỹ thừa của một tích

Luỹ quá của một tích bằng tích các luỹ thừa. 

(x . Y)n = xn . Yn

Ví dụ: (7.8)2 = 72.82

6. Luỹ quá của một thương

Luỹ thừa của một thương bằng thương các luỹ thừa.

 (y ≠ 0)

 Ví dụ: (4/2)2 = 42/22 = 22162085=(24)20(23)5=280215=280−15=265">

 

Tóm tắt các công thức tính lũy quá của một số trong những hữu tỉ:

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0)

– Tích của nhì luỹ thừa thuộc cơ số: xm . Xn = xm + n

– yêu mến của nhì luỹ thừa thuộc cơ số: xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

– Luỹ vượt của luỹ thừa: (xm)n = xm:n

– Luỹ vượt của một tích: (x . Y)n = xn . Yn

Luỹ quá của một thương:  (y ≠ 0)

II. CÁC DẠNG TOÁN TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Lũy quá của một trong những mũ có những dạng toán cơ bản sau đây:

Dạng 1: sử dụng định nghĩa của lũy quá với số nón tự nhiên:

Ví dụ: 

 Điền số phù hợp vào ô vuông:

*

Dạng 2: Viết số bên dưới dạng lũy vượt của một số hữu tỉ.

Ví dụ: Tính:

 

Dạng 3: tiến hành phép tính bằng cách đưa về cùng cơ số hay đem lại cùng số mũ.Ví dụ:

Tính:

Dạng 4: So sánh các lũy thừa.

Ví dụ:

So sánh:

*

Dạng 5: tìm số mũ, cơ số của lũy thừa.Ví dụ:

III. BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

BÀI 1. Tìm giá chỉ trị của các biểu thức sau:

BÀI 2. Rút gọn rồi so sánh giá trị của các biểu thức sau:

BÀI 3. Tính:

BÀI 4. 

Tìm x, biết:

BÀI 5. Tìm quan hệ giữa x cùng y biết:

BÀI 6. Tìm x biết:

BÀI 7. Tính:

BÀI 8. 

BÀI 9. Tìm n biết:

BÀI 10. Tính:

BÀI 11. Tính nhanh:

BÀI 12. 

BÀI 13. 

 

Tìm chữ số hàng đơn vị chức năng của số b.

. Tìm x, biết :

BÀI 14. Tính:

BÀI 15. Dạng 2. Tìm kiếm x, biết:

BÀI 16. Tính:

BÀI 17. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

BÀI 18. Viết các tích dưới đây dưới dạng lũy thừa:

BÀI 19. Viết số hữu tỉ 81/625 dưới dạng một lũy thừa. Nêu tất cả các giải pháp viết.

Xem thêm: Lục Dục Thất Tình Lục Dục Là Gì Và Ý Nghĩa Của Thất Tình Lục Dục

BÀI 20. Điền số phù hợp vào ô vuông:

Vậy là các bạn vừa được share trọn vẹn bài viết Lũy thừa của một vài hữu tỉ: công thức, các dạng toán và bài bác tập. Sau khi nắm vững những công thức lũy vượt của một số hữu tỉ và những dạng bài tập chắc các bạn đã nắm rõ hơn phần kiến thức đại số 7 đặc trưng này. Siêng đề số hữu tỉ đã và đang được cửa hàng chúng tôi giới thiệu rất ráng thể. Bạn tìm hiểu thêm nhé !