Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Luxury nghĩa là gì

*
*
*

luxury
*

Luxury (Econ) Hàng xa xỉ (cúng coi là hàng thượng lưu).+ Một thuật ngữ không được sử dụng rộng rãi trong kinh tế học hiện đại, nhưng nếu có dùng thì để chỉ một hàng hoá có Độ co giãn cầu theo thu nhập lớn hơn 1, do đó khi thu nhập tăng thì hàng đó chiếm một tỷ lệ cao hơn trong thu nhập của người tiêu dùng.
luxury /"lʌkʃəri/ danh từ
sự xa xỉ, sự xa hoaa life of luxury: đời sống xa hoato live in luxury: sống trong cảnh xa hoa đời sống xa hoa, sinh hoạt xa hoa hàng xa xỉ; vật hiếm có; cao lương mỹ vị điều vui sướng, niềm khoái tráLĩnh vực: xây dựngxa xỉsự xa xỉxa xỉluxury duties: xa xỉ phẩmluxury duties: hàng xa xỉluxury goods: xa xỉ phẩmluxury goods: hàng xa xỉluxury industries: các ngành công nghiệp xa xỉluxury industries: công nghiệp xa xỉ phẩmluxury product: xa xỉ phẩmluxury tax: thuế xa xỉ phẩmluxury trade: mậu dịch xa xỉ phẩmluxury advertisementsláo toétluxury advertisementsquảng cáo lừa dối
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

luxury

Từ điển Collocation

luxury noun

1 comfort and pleasure

ADJ. great, pure, sheer It was sheer luxury to step into a hot bath. | ultimate the ultimate luxury of a sauna in your own home

QUANT. touch Silk sheets added the final touch of luxury.

VERB + LUXURY enjoy enjoying the luxury of an expensive bottle of wine | afford We can"t afford such luxury. | live in

LUXURY + NOUN hotel | car, coach, liner, yacht | cruise | apartment, flat, home

PREP. in ~ brought up in luxury

PHRASES (live) a life of luxury I found out that he wasn"t dead, but living a life of luxury in Australia.

2 sth expensive and unnecessary

ADJ. expensive | little, simple, small one of life"s little luxuries | unnecessary

VERB + LUXURY afford We can"t afford luxuries. | enjoy, have, indulge in | do without | miss He missed the simple luxuries of life, like regular meals.

LUXURY + NOUN goods, items

PHRASES have every luxury She"s had every luxury in life.

Từ điển WordNet


n.

something that is an indulgence rather than a necessity


Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 156, 157 Sgk Toán 5, Ôn Tập Về Đo Thời Gian

English Synonym and Antonym Dictionary

luxuriessyn.: comfort elegance extravagance frills grandeur magnificence prosperity splendor well-being