Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Kinh tế quốc dân là gì

*
*
*

kinh tế quốc dân
*


tổng thể nền ghê tế, của một nước nhà trong đó các ngành, những lĩnh vực kinh tế tài chính liên kết với nhau vì sự phân công lao động xóm hội và sự trao đổi, lưu thông có tính chất tất yếu ớt với nhau. Nền KTQD việt nam đang vào thời kì thừa độ, xuất phát từ 1 nền sản xuất bé dại là thịnh hành tiến lên desgin một nền sản xuất khủng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế tài chính phát triển xóm hội công ty nghĩa không qua chính sách tư bản chủ nghĩa; là 1 trong nền kinh tế tài chính kém trở nên tân tiến và có tương đối nhiều thành phần, cơ cấu tổ chức kinh tế, kỹ năng lạc hậu, tổng sản phẩm xã hội và thu nhập cá nhân quốc dân cực kỳ thấp. Tổng sản phẩm trong nước (giá hiện nay hành) năm 1995: 228.892 tỉ đồng; năm 1996: 272.036 tỉ đồng; năm 1997: 313.623 tỉ đồng; năm 1998: 361.016 tỉ đồng; năm 1999: 399.942 tỉ đồng. Trong đó, kinh tế tài chính nhà nước năm 1996 chỉ chiếm 39,93%, năm 1997 chiếm 40,48%, năm 1998 - 40 %, năm 1999 - 38,74%; tài chính tập thể năm 1996 chỉ chiếm 10,03%, năm 1997 - 8,91%, năm 1998 - 8,9%, năm 1999 - 8,84%; tài chính tư nhân năm 1996 chỉ chiếm 3,35%, năm 1997 - 3,38%, năm 1998 - 3,41%, năm 1999 - 3,37%; ghê tế hỗn hợp năm 1996 chiếm 4,05%, năm 1997 - 3,84%, năm 1998 - 3,83%, năm 1999 - 3,89%; kinh tế tài chính có vốn đầu tư chi tiêu nước xung quanh năm 1996 chỉ chiếm 7,39%, năm 1997 - 9,07%, năm 1998 - 10,03%, năm 1999 - 12,24%. Chỉ số (tốc độ) cải tiến và phát triển (theo giá chỉ so sánh; năm kia = 100%): 109,54% (1995); 109,34% (1996); 108,2 (1997); 105,80 (1998); 104,8% (1999) theo "Niên giám thống kê 2000". Về cơ cấu xã hội vào nền tởm tế có tương đối nhiều thành phần, thành phần công ty lớn nhà nước đang vươn lên nhập vai trò công ty đạo, những thành phần khác (kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tài chính tư bạn dạng tư nhân, kinh tế tài chính tư bạn dạng nhà nước) số đông được khuyến khích cải tiến và phát triển dưới sự kiểm soát trong phòng nước cùng đi theo quy trình xã hội chủ nghĩa. Nền KTQD theo lý lẽ kế hoạch hoá tập trung và bao cấp trước đó đã tỏ ra ko có tác dụng và lâm vào tình trạng to hoảng kinh tế tài chính - xóm hội trầm trọng. Từ trong những năm 80 trở đi, nền KTQD đã chuyển hướng sang một nền kinh tế tài chính hàng hoá nhiều thành phần chuyên chở theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Nhờ đó đã có đông đảo thành tựu bước đầu quan trọng; nông nghiệp phát triển từ khu vực nhập khẩu thực phẩm sang đủ ăn uống và xuất khẩu lương thực; công nghiệp cách tân và phát triển với vận tốc 8 - 10%; nạn lạm phát đã được kiềm chế một cách bao gồm hiệu quả, thị phần về ngân sách chi tiêu tương đối ổn định định, đời sống quần chúng nói chung đang được từng bước bất biến và cải thiện. Trong planer 5 năm (1991 - 95), hàng năm tổng thành phầm trong nước (GDP) tăng trung bình 8,2%, công nghiệp tăng 13,3%, nntt tăng 4,5%, những ngành thương mại dịch vụ tăng 12%, tài chính đối ngoại trở nên tân tiến trên nhiều mặt, tổng kim ngạch xuất khẩu vào 5 năm đạt 17,16 tỉ đôla, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 22,78 tỉ đôla, quan hệ giới tính mậu dịch đã mở rộng trên 100 nước. Mặc dù vậy, nền tài chính Việt Nam cải tiến và phát triển còn ở chuyên môn thấp.

Xem thêm: Cách Dùng " Specialize Là Gì, Cách Dùng Specialize & Specialized Tiếng Anh

Lực lượng cấp dưỡng còn yếu, chất lượng, tác dụng của nền tài chính còn thấp.