Công thức tính trọng lượng riêng, trọng lượng riêng thiết yếu Xác

Khối lượng riêng biệt là gì ? Trọng lượng riêng là gì ? phương pháp tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng như thế nào là mọi mạch kiến thức THPT Sóc Trăng sẽ share cùng quý thầy cô và các bạn học sinh qua bài viết sau đây. Hãy chia sẻ để bao gồm thêm nguồn tứ liệu có ích nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG


1. Trọng lượng riêng là gì ?

Bạn đã xem: phương pháp tính cân nặng riêng, trọng lượng riêng thiết yếu Xác

Khối lượng riêng rẽ (tiếng Anh là Density), hay nói một cách khác là mật độ khối lượng, là 1 đặc tính về mật độ trọng lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó. Đây là đại lượng đo bằng thương số giữa cân nặng (m) của một đồ gia dụng làm bằng chất đó (nguyên chất) và thể tích (V) của vật.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của một chất là gì


2. Trọng lượng riêng rẽ là gì ?

Trọng lượng riêng rẽ tiếng Anh là Specific Weight, là trọng lượng của một mét khối vật dụng chất. Trọng lượng riêng KHÁC cân nặng riêng.Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng biệt x 9,81Đơn vị đo trọng lượng riêng biệt là N/m³

II. CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Phương pháp tính trọng lượng riêng

*
*

Khối lượng riêng rẽ của một chất trong trang bị được xác minh bằng trọng lượng của tiện tích vô cùng bé dại nằm tại địa điểm đó và chia cho thể tích vô cùng nhỏ dại này.

Đơn vị của cân nặng riêng là kilogam trên mét khối (kg/m3) (theo hệ đo lường chuẩn của quốc tế). Ngoài ra còn có đơn vị chức năng là gam trên centinmet khối (g/cm3).

Người ta tính trọng lượng riêng của một thiết bị nhằm xác minh các chất cấu tạo nên thiết bị đó, bằng phương pháp đối chiếu hiệu quả của những chất đã được tính trước đó với bảng trọng lượng riêng.

Công thức tính trọng lượng riêng

Khối lượng riêng = khối lượng : Thể tích

D = m/V

Trong đó: D là trọng lượng riêng (kg/cm3), m là khối lượng của đồ dùng (kg) và V là thể tích (m3).

Trong trường hợp chất đó là đồng chất thì khối lượng riêng tại hồ hết vị trí phần đông giống nhau cùng tính bằng cân nặng riêng trung bình.

Công thức tính khối lượng riêng trung bình

Khối lượng riêng trung bình của một đồ thể bất kỳ được tính bằng trọng lượng chia cho thể tích của nó, hay kí hiệu là ρ 

ρ = m/V

2. Phương pháp tính trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng biệt của đồ vật thể được tính bằng công thức:

Trọng lượng riêng biệt = Trọng lượng : Thể tích

d= P/V

Trong đó:

d là trọng lượng riêng (N/m³)P là trọng lượng (N)V là thể tích (m³)

III. SỰ KHÁC NHAU GIỮA KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Trọng lượng riêng rẽ là trọng lượng của một mét khối trang bị chất. Trọng lượng riêng KHÁC trọng lượng riêng.Sự không giống nhau thể hiện bởi công thức: Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81 (Đơn vị đo trọng lượng riêng biệt là N/m³).

IV: BÀI TẬP VỀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Bài 1: Một vỏ hộp sữa ông thọ có trọng lượng 0.397 kg, thể tích 0.32 m3. Xác định trọng lượng riêng của sữa cất trong hộp.

Lời giải:

Ta bao gồm m = 0.397 kg, V = 0.00032 m3

=> cân nặng riêng của sữa là D = m/V = 0.397/0.00032 = ≈ 1240.6 (kg/m3)

Bài 2: Biết 10 lít mèo có trọng lượng 15 kg

1. Tính thể tích của 1 tấn cát

2. Tính trọng lượng của 1 đống mèo 3m3

Lời giải:

1. Cân nặng riêng của cát: D=m/V=15/0.01=1500 (kg/m3)

Thể tích 1 tấn cat : V=m/V=1000/1500=0.667 (m3)

2. Trọng lượng 1 đống cat 3m3: P=d x V = 10 x 1500 x 3 = 45000 N

Bài 3:

Một lượng cát có thể tích 80 cm3 có trọng lượng là 1,2 kg.

a) Tính cân nặng riêng của khối cát

b) Tính trọng lượng riêng biệt của khối cát

Đáp án

Theo đề bài bác ta có:

V= 80 cm3 = 0,00008 m3

m = 1,2 kg

Khối lượng riêng biệt của khối mèo là: D = m/V = 1,2/0,00008 = 15.000 kg/m3

Trọng lượng riêng biệt của khối cat là: d = Dx 10 = 15.000 x 10 = 150.000 N/m3 

Bài 4: Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết cục đá đó bao gồm thế tích là 0,5m3.Hướng dẫn

Dựa vào bảng ta có cân nặng riêng của đá là 2600kg/m3.

Vậy 0,5m3 đá có khối lượng là: 2600.0,5 = 1300kg.

Bài 5: Hãy search cách xác định trọng lượng riêng rẽ của hóa học làm quả cản.Dụng cụ bao gồm có:

– Một quả cân 200g mà lại ta yêu cầu đo trọng lượng riêng rẽ của chất làm nó, gồm một sợi bỏ ra buộc vào trái cân.

– Một bình chia độ bao gồm GHĐ 250m3, miệng rộng đế hoàn toàn có thể cho lọt quá cân vào trong bình. Bình đựng khoáng 100 m3 nước.

– Một lực kế tất cả GHĐ ít nhất 2,5N.

Hướng dẫn

Ta có tác dụng theo các bước sau:

– Thả chìm quả cân vào trong bình chia độ. Mang sử nước dâng lên đến mức mực 120m3.

Vậy thể tích quả cân nặng 200g là:

V = 120 – 100 = 20(m3)= 0,00002(m3).

– Treo quả cân vào lực kế ta khẳng định được trọng lượng của quả cân là 2N (do phường = 10m = 10 . 0,2 = 2N).

Vậy trọng lượng riêng rẽ của chất làm quả cân nặng (200g) là:

d = P/V = 2/0,00002 = 100000 (N/m3).

Bài 6: Hãy tính cân nặng của một dòng dầm sắt có thế tích 40dm3.Hướng dẫn

Tra bảng, ta thấy fe có trọng lượng riêng là D = 7800kg/m3 và V = 40dm3 = 0,04 m3

Tính khối lượng dầm sắt:

Ta có: D = m/V suy ra m = D.V

Hay m = 7800.0,04 = 312 (kg)Bài 7: Một vỏ hộp sữa ông thọ có cân nặng 397g và tất cả thề tích 320cm2 Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/ m3.Hướng dẫn

Ta có: 397g = 0,397kg.

320cm3 = 0,00032m3

Khối lượng riêng của sữa trong vỏ hộp là:

m 0,397 . 3

D = m/V = 0,397 / 0,00032 = 1240kg/m3.

Bài 8: Biết 10 lít cát có cân nặng 15kg.a) Tính thể tích của 1 tấn cát.

b) Tính trọng lượng của một đống cát 3cm3.

Hướng dẫn

a) Ta có: 10/ 15kg (1tấn = 1000kg; 1lít = 1 dm3)

Thế tích của một tấn cát: V = (1000 . 10)/15 = 666,7(1) = 0,667(m3)

b) Trọng lượng của đống cát là 45.000N.

Bài 9: 1kg kem giặt VISO hoàn toàn có thể tích 900cm3. Tính trọng lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.Hướng dẫn

Ta có: 1 cm3 – 0,001m3.

Khối lượng riêng rẽ của kem giặt VISO là:

D = 1/0,0009 = 1111,1 (kg/m3)

So sánh với khối lượng riêng của nước thì trọng lượng riêng của kem giặt VISO phệ hơn.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 84 Luyện Tập, Bài 1, 2, 3, 4, Toán Lớp 4 Trang 84 Luyện Tập

Bài 10: mỗi hòn gạch ốp hai lỗ có khối lượng 1,6kg.Hòn gạch hoàn toàn có thể tích 1.200cm3. Mồi lỗ có thể tích 192 cm3. Tính trọng lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.