Bài viết này giải thích ý nghĩa, biện pháp phân biệt, và phương pháp dùng 2 các từ “Compared to” với “Compared with“.

Bạn đang xem: In comparison with là gì

Câu hỏi đặt ra là:

Khi đối chiếu sự vật dụng hoặc vấn đề này với việc vật hoặc sực bài toán khác trong tiếng Anh thì cần dùng “compared to” hày là “compared with”? Ý nghĩa 2 bí quyết dùng này giống giỏi khác nhau?

Ví dụ:

Nên viết là: “compared to previous years”hay là: “compared with previous years”

Phần ghi chú dưới đây để giúp đỡ bạn làm rõ và tránh áp dụng nhầm lẫn 2 nhiều từ này.

Chú giải 1

To compare to: là chỉ ra rằng hoặc nhấn mạnh khỏe sự tương đồng của những sự vật dụng hoặc vấn đề được so sánh, bao gồm cả khi 2 sự vật vụ việc được so sánh khác nhau hoàn toàn.

To compare with: được sử dụng chủ yếu nhằm chỉ ra sự không giống nhau giữa hai sự thiết bị sự hoặc bài toán được đối chiếu kể cả lúc chúng tất cả sự tương đồng.

Ví dụ:

Một cuộc sống thường ngày hoặc cuộc đời (life) sẽ được “compared to” với một cuộc hành hương thơm (pilgrimage), một vở kịch (drama), hoặc một trận đánh (battle).

Một họp báo hội nghị (Congress) hoàn toàn có thể sẽ được “compared with” cùng với quốc hội của một nước (Parliament),

Thủ đô Paris của Pháp thì có thể được “compared to” với việc cổ kính của thủ đô hà nội Althen của Hy Lạp, cũng có thể được “compate to” cùng với sự hiện đại của hà nội thủ đô London.

Chú giải 2:

Compared to” được dùng với ý khẳng định sự sự tương đồng giữa các sự đồ gia dụng hoặc vụ việc được so sánh.

Ví dụ:

“She compared her work for women’s rights khổng lồ Susan B Anthony’s campaign for women’s suffrage.”

(Tạm dịch là: Cô ấy “compare” (sánh) những câu hỏi cô ấy làm cho về quyền đàn bà “to” với (giống như) chiến dịch của Susan B Anthony về quyền bầu cử của phụ nữ. Susan B Anthony là tạo nên của National Woman Suffrage Association, Mỹ năm 1869)

Compared with” được dùng với mục đích sắp xếp những sự vật sự việc được đối chiếu lại với nhau nhằm diễn đạt sự giống như hoặc khác nhau thân chúng.

Trong trường hòa hợp này, “compared with” được dùng cho tất cả mục đích nhấn mạnh vấn đề sự như là nhau hoặc không giống nhau.

Ví dụ:

“His time was 2:11:10 compared with 2:14 for his closest competitor”

(Tạm dịch là: Thời gian xong xuôi (phần thi) của anh ý ấy là 2:11:10 “compared with” 2:14 của kẻ địch gần độc nhất xếp sau anh ấy)

Chú giải 3:

Cả nhị giới tự (preposition) “to” với “with” có thể được áp dụng đi sau trường đoản cú compare, không tồn tại cách dùng nào là đúng chuẩn hơn mà lại nhưng có sự không giống nhau về mặt chân thành và ý nghĩa khi cần sử dụng trong câu.

Compared to” được sử dụng khi mục đích của câu là so sánh những sự đồ vật hoặc vấn đề có tính tương đồng, và mục tiêu của sự đối chiếu là thể hiện tại sự tương đương nhau giữa các sự vật dụng hay sự việc,

Ví dụ:

“I hesitate khổng lồ compare my own works to those of someone lượt thích Dickens.”

(Tạm dịch là: “Tôi ngại phải so sánh (compare) các bước của tôi với (to) (như là) quá trình của những người dân như Dickens.”)

Compared with” khía cạnh khác, được sử dụng với ý niệm rằng sự không giống nhau giữa các sự vật sự việc được so sánh mới là điều quan trọng với là mục tiêu của câu dù những sự vật vụ việc đó có tính tương đồng hay không.

Ví dụ:

“We compared the facilities available khổng lồ most city-dwellers with those available to lớn people living in the country.”

(Tạm dịch: công ty chúng tôi so sánh (compared) những cơ sở hạ tầng có sẵn giành cho cư dân tại những thành phố với (to) gần như thứ hiện có giành riêng cho dân ở các vùng nông thôn.)

Kết luận

Từ các giải thích và ví dụ như trên, thì bọn họ nên cần sử dụng “compared to” cùng “compared with” như sau.

Dùng “compared to” nếu mục tiêu của sự đối chiếu là bộc lộ sự như là nhau và tương đồng giữa các sự đồ vật và vụ việc được so sánh.Nếu ý muốn nhấn dũng mạnh sự không giống nhau hoặc sử dụng câu với với ý niệm sự không giống nhau giữa các sự vật vụ việc được so sánh là quan trọng hơn, thì cần sử dụng “compared with“.

Xem thêm: Bài 2 Trang 62 Sgk Toán 5 Trang 62 Luyện Tập Chung, Bài 2 Trang 62 Sgk Toán 5

Bên lề:

Nếu tự “compare” được sử dụng như một nội hễ từ, thì từ đi kèm theo sau nó là từ “with”.