Ngữ văn lớp 6 Tập 1 – Soạn cùng giải bài xích tập SGK ngữ văn lớp 6 tập 1, Để học giỏi hơn môn ngữ văn 6 tập 1, Học xuất sắc hơn reviews chuyên mục giải bài tập ngữ văn 6 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám tiếp giáp theo sách giáo khoa bài xích tập ngữ văn của học viên lớp 6 tập 1. Để thuận lợi nhất cho chúng ta học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, xung quanh việc bố trí thứ tự và giải theo câu sinh hoạt từng trang vào SGK ở dưới đây.

*
Bạn đang xem: Hướng dẫn làm bài tập ngữ văn lớp 6

Giải bài xích tập ngữ văn lớp 6 – Tập 1 – Soạn bài xích ngữ văn 6

Để theo dõi từng phần mời chúng ta click vào từng đường link tương ứng để xem bài xích soạn cùng giải bài tập của từng mục học tập trong sách giáo khoa đã được công ty chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài bác tập SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1

Bài 1 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 2 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 3 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 4 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 5 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 6 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 7 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 8 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 9 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 10 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 11 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 12 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 13 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 14 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 15 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 16 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 17 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Hy vọng cùng với phần soạn và giải bài xích tập môn ngữ văn lớp 6 – Tập 1 này đang giúp các bạn học xuất sắc hơn với là tư liệu tham khảo, ví như thấy xuất xắc hãy chia sẻ để ủng hộ nội dung bài viết nhé.

(herphangout.com)


Giải bài bác tập Content


Expand All
bài bác 1 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 4 bài học SGK | 33 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – bé rồng cháu tiên
Giải câu 1 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Bánh chưng, bánh giầy
Giải câu 1 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 12 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 12 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1)
Soạn bài bác – từ và cấu tạo từ giờ việt
Giải câu 1 – từ là gì (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – tự là gì (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Từ đối kháng từ phức (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Từ solo từ phức (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – Giao tiếp, văn bạn dạng và phương thức miêu tả
Giải câu a (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu b (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu c (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu d (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu đ (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu e (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu a – luyện tập (Trang 17 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu b – luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu c – luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu d – luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu đ – luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài 2 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Thánh Gióng
Giải câu 1 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 22, 23 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – từ bỏ mượn
Giải câu 1 – tự thuần Việt với từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – từ thuần Việt với từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – trường đoản cú thuần Việt cùng từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – từ thuần Việt với từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – khám phá chung về văn từ bỏ sự
Giải câu 1 – (Trang 27 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – (Trang 28 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 28 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 30 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài 3 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – đánh Tinh, thủy tinh trong
Giải câu 1 (Trang 33 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – Nghĩa của tự
Giải câu 1 – Nghĩa của từ là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Nghĩa của trường đoản cú là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Nghĩa của tự là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Cách lý giải nghĩa của từ bỏ (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – vấn đề và nhân đồ vật trong văn trường đoản cú sự
Giải câu 1 (Trang 37 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 38 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 38 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 39 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài 4 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 4 bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – Sự tích hồ gươm
Giải câu 1 Sự Tích hồ hoàn kiếm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Sự Tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Sự Tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 Sự Tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 Sự Tích hồ hoàn kiếm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 Sự Tích hồ hoàn kiếm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập sự tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện cộng sự tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện cộng sự tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện cộng sự tích hồ hoàn kiếm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – chủ đề và dàn bài bác của bài bác văn tự sự
Giải câu 1 – tò mò Chủ Đề cùng Dàn bài bác Của bài Văn từ Sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – khám phá Chủ Đề với Dàn bài Của bài Văn từ bỏ Sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập Chủ đề cùng dàn bài bác của bài bác văn tự sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập Chủ đề và dàn bài xích của bài bác văn từ bỏ sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – tò mò đề và giải pháp làm bài văn từ sự
Giải câu 1 – mày mò đề và giải pháp làm bài bác văn tự sự (Trang 48 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – khám phá đề và giải pháp làm bài văn tự sự (Trang 49 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập mày mò đề và biện pháp làm bài xích văn từ bỏ sự (Trang 49 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Viết bài xích tập làm cho văn số 1 – Văn đề cập chuyện
bài bác 5 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 2 bài học SGK | 16 Giải câu SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài xích – Sọ dừa
Giải câu 1 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – từ rất nhiều nghĩa và hiện tượng kỳ lạ chuyển nghĩa của từ bỏ
Giải câu 1 – từ khá nhiều nghĩa của từ (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – từ không ít nghĩa của từ bỏ (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – từ không ít nghĩa của tự (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – hiện tượng chuyển nghĩa của tự (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – hiện tượng lạ chuyển nghĩa của trường đoản cú (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – hiện tượng kỳ lạ chuyển nghĩa của từ (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4* – luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài bác 6 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 2 bài học kinh nghiệm SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài bác – Thạch sanh
Giải câu 1 (Trang 66 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 66 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 66 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4* (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – chữa lỗi cần sử dụng từ
Giải câu 1 – Lặp từ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Lặp tự (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Lặp tự (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Lẫn lộn những từ gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Lẫn lộn các từ ngay sát âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Lẫn lộn các từ ngay gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài bác 7 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học SGK | 13 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Em bé thông minh
Giải câu 1* (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2* – rèn luyện (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Giải câu 1 – cần sử dụng từ sai nghĩa (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – sử dụng từ không nên nghĩa (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 76 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 76 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 76 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – Luyện nói đề cập chuyện
Giải câu 1 – chuẩn bị (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài 8 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học SGK | 27 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Cây cây viết thần
Giải câu 1 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Danh tự
Giải câu 1 – Đặc điểm của danh trường đoản cú (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm của danh tự (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Đặc điểm của danh từ bỏ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Danh từ bỏ chỉ đơn vị chức năng và danh từ bỏ chỉ sự đồ gia dụng (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Danh trường đoản cú chỉ đơn vị chức năng và danh trường đoản cú chỉ sự vật dụng (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Danh tự chỉ đơn vị chức năng và danh tự chỉ sự đồ dùng (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Ngôi nhắc trong văn trường đoản cú sự
Giải câu 1 – (Trang 88 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 89 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 89 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 – luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài 9 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Ông lão tiến công cá và nhỏ cá tiến thưởng
Giải câu 1 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 97 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – thứ tự kể trong văn trường đoản cú sự
Giải câu 1 – tìm hiểu thứ tự kể trong văn trường đoản cú sự (Trang 97 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – tìm hiểu thứ tự nhắc trong văn từ sự (Trang 97 – 98 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 98 – 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Viết bài tập có tác dụng văn số 2 – Văn kể chuyện
Giải câu 1 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 10 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 5 bài học SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài bác – Ếch ngồi đáy giếng
Giải câu 1 (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – thầy bói xem voi
Giải câu 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Đeo nhạc đến mèo
Giải câu 1 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải thắc mắc – luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Danh trường đoản cú (Tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 110 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Luyện nói đề cập chuyện (Tiếp theo)
Giải đề 1 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải đề 2 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải đề 3 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải đề 4 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài bác 11 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Chân, Tay, Tai, Mắt, miệng
Giải câu 1 (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải thắc mắc – rèn luyện (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – cụm danh từ
Giải câu 1 – nhiều danh từ là gì? (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – cụm danh trường đoản cú là gì? (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – nhiều danh từ bỏ là gì? (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – kết cấu của các danh từ (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – cấu trúc của cụm danh trường đoản cú (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – kết cấu của các danh từ bỏ (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – luyện tập xây dựng bài bác tự sự kể chuyện đời thường xuyên
Giải câu 1 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài 12 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 5 bài học SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài xích – Treo biển lớn
Giải câu 1 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải thắc mắc Luyện tập (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – Lợn cưới, áo new
Giải câu 1 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Số từ cùng lượng từ
Giải câu 1 – Số từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Số trường đoản cú (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Số trường đoản cú (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Lượng tự (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Lượng từ bỏ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Viết bài bác tập làm văn số 3
Giải câu 1 (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – nói chuyện tưởng tượng
Giải câu 1 – tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 134 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 13 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 16 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Ôn tập truyện dân gian
Giải câu 1 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 134 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – chỉ với
Giải câu 1 – chỉ còn là gì (Trang 136 – 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – chỉ từ là gì (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – chỉ từ là gì (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – hoạt động vui chơi của chỉ từ trong câu (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – buổi giao lưu của chỉ từ trong câu (Trang 137 – 138 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 138 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 138 – 139 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 139 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – rèn luyện kể chuyện tưởng tượng
Giải câu 1 – Đề bài rèn luyện (Trang 139 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – những đề bài bổ sung cập nhật (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 14 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – con Hổ bao gồm nghĩa
Giải câu 1 con Hổ có nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 con Hổ có nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Con Hổ có nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 nhỏ Hổ gồm nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập Con Hổ gồm nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Động từ bỏ
Giải câu 1 – Đặc điểm của đụng từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm của động từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Đặc điểm của đụng từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – các loại động từ bao gồm (Trang 147 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – các loại động từ thiết yếu (Trang 147 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – cụm Động trường đoản cú
Giải câu 1 – cụm Động trường đoản cú Là Gì ? (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – nhiều Động tự Là Gì ? (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – cụm Động trường đoản cú Là Gì ? (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – cấu trúc Của nhiều Động từ bỏ (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – cấu trúc Của các Động từ bỏ (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài 15 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 28 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – mẹ hiền dạy con
Giải câu 1 bà bầu hiền dậy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 mẹ hiền dạy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 bà mẹ hiền dậy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 người mẹ hiền dạy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập mẹ hiền dạy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập mẹ hiền dậy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện mẹ hiền dậy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Tính từ và cụm tính trường đoản cú
Giải câu 1 Đặc điểm của tính từ (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Đặc điểm của tính từ bỏ (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Đặc điểm của tính tự (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 những loại tình từ (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 những loại tình tự (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 cụm tính từ (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 cụm tính tự (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập Tính trường đoản cú và các tính từ bỏ (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện Tính tự và các tính từ (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện Tính từ và nhiều tính từ bỏ (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện Tính trường đoản cú và nhiều tính tự (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – Đề chất vấn ngữ văn cuối học tập kì I Lớp 6
Giải câu 1 Trắc nghiệm (Trang 160 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Trắc nghiệm (Trang 160 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Trắc nghiệm (Trang 160 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 Trắc nghiệm Lớp 6 (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 7 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 8 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 9 Trắc nghiệm (Trang 161 – 162 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 tự luận (Trang 162 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 16 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 2 bài học kinh nghiệm SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài xích – Thầy thuốc tốt cốt độc nhất ở tấm lòng
Giải câu 1 (Trang 164 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – công tác địa phương (phần giờ Việt) – Rèn luyện chính tả
Giải câu 1 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 168 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 168 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 17 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 1 bài học SGK | 5 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/1 Steps
Soạn bài xích – chương trình địa phương (phần Văn với Tập làm cho văn)
Giải câu 1 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)


Xem thêm: "2022 New" Scorecard Research Là Gì :Bạn Đang Bị Ai Theo Dõi Trên Mạng

About The Author
Quỳnh Anh More from this author

Học xuất sắc xinh đẹp! Thích share kiến thức, Là người đưa bài rất tận tâm rất mong muốn được sự cỗ vũ và chia sẻ của các bạn!