Hướng dẫn giải bài §1. Căn bậc hai, chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài xích giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần đại số tất cả trong SGK toán để giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 9 tập 1


Lý thuyết

1. Căn bậc hai số học

Căn bậc nhị của số a ko âm là số $x$ thế nào cho (x^2=a)

Định nghĩa:

Với số dương $a$, số (sqrta) được gọi là căn bậc nhì số học tập của $a$.

Số $0$ cũng khá được gọi là căn bậc hai số học của $0$.

2. So sánh các căn bậc nhì số học

Định lý: Với hai số a cùng b không âm, ta tất cả (a

Dưới đấy là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy hiểu kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1

Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

a) $9$; b) (dfrac49); c) $0,25$; d) $2$.

Trả lời:


a) Căn bậc nhị của $9$ là $3$ và $-3$ (vì (3^2 = 9) và (left( – 3 ight)^2 = 9))

b) Căn bậc nhì của (dfrac49) là (dfrac23) và ( – dfrac23) (vì (left( displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9) và (left( – displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9))

c) Căn bậc hai của $0,25$ là $0,5$ với $-0,5$ (vì (0,5^2 = 0,25) cùng (left( – 0,5 ight)^2 = 0,25))

d) Căn bậc nhị của $2$ là (sqrt 2 ) với ( – sqrt 2 ) (vì (left( sqrt 2 ight)^2 = 2) cùng (left( – sqrt 2 ight)^2 = 2))

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học tập của từng số sau:

a) $49$; b) $64$;

c) $81$; d) $1,21$.

Trả lời:


Ta có:

a) (sqrt 49 = 7) vị (7 ge 0) với 72 $= 49$

b) (sqrt 64 = 8) do (8 ge 0) và 82 $= 64$

c) (sqrt 81 = 9) vày (9 ge 0) cùng 92 $= 81$

d) (sqrt 1,21 = 1,1 ) vày (1,1 ge 0) và 1,12 $= 1,21$

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1


Tìm các căn bậc nhị của từng số sau


a) (64) ; b) (81) ; c) (1,21).

Trả lời:

Ta có:

a) Căn bậc nhị của số (64) là (8) cùng (-8)

b) Căn bậc nhị của số (81) là (9) cùng (-9)

c) Căn bậc hai của số (1,21) là (1,1) cùng (-1,1)


4. Trả lời thắc mắc 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh

a) $4$ cùng (sqrt 15 ) ; b) (sqrt 11 ) và $3$.

Trả lời:

Ta có:

a) $16 > 15$ nên (sqrt 16 > sqrt 15 ). Vậy $4 >$ (sqrt 15 )

b) $11 > 9$ đề xuất (sqrt 11 > sqrt 9 ). Vậy (sqrt 11 ) $> 3$


5. Trả lời câu hỏi 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số (x) ko âm, biết:

a) (sqrt x>1) ; b) (sqrt x1 Leftrightarrow x>1)

Kết phù hợp với (x ge 0) ta bao gồm (x>1) vừa lòng đề bài.

b) (sqrt xDưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

herphangout.com ra mắt với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài tập phần đại số 9 kèm bài bác giải đưa ra tiết bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 của bài §1. Căn bậc nhị trong chương I – Căn bậc hai. Căn bậc tía cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài bác 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học tập của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng.

$121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400$.

Bài giải:

Ta có:

(sqrt121) gồm căn bậc nhì số học tập là (11) (Rightarrow 121) có hai căn bậc nhì là (11) và (-11).

(sqrt144) gồm căn bậc hai số học là (12) (Rightarrow 144) tất cả hai căn bậc nhì là (12) và (-12).

(sqrt169) gồm căn bậc hai số học là (13) (Rightarrow 169) bao gồm hai căn bậc nhì là (13) với (-13).

(sqrt225) tất cả căn bậc hai số học tập là (15) (Rightarrow 225) bao gồm hai căn bậc nhị là (15) và (-15).

(sqrt256) gồm căn bậc nhì số học tập là (16) (Rightarrow 256) bao gồm hai căn bậc nhì là (16) và (-16).

(sqrt324) có căn bậc nhì số học tập là (18) (Rightarrow 324 ) gồm hai căn bậc nhì là (18) và (-18).

(sqrt361) gồm căn bậc hai số học là (19) (Rightarrow 361) gồm hai căn bậc nhị là (19) và (-19).

(sqrt400) có căn bậc hai số học là (20) (Rightarrow 400 ) bao gồm hai căn bậc hai là (20) và (-20).

2. Giải bài xích 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh:

a) 2 cùng $sqrt3$ ; b) 6 và $sqrt41$ ; c) 7 và $sqrt47$.

Bài giải:

a) Ta có: (left{ matrix2^2 = 4 hfill cr left( sqrt 3 ight)^2 = 3 hfill cr ight.)

Vì (4>3 Leftrightarrow sqrt4>sqrt3 Leftrightarrow 2>sqrt3).

Vậy (2>sqrt3).

b) Ta có: (left{ matrix6^2 = 36 hfill cr left( sqrt 41 ight)^2 = 41 hfill cr ight.)

Vì (3647 Leftrightarrow sqrt49>sqrt47 Leftrightarrow 7>sqrt47).

Vậy (7>sqrt47).

3. Giải bài 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi, tính quý giá gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn cho chữ số thập phân lắp thêm 3):

a) $X^2 = 2$; b) $X^2 = 3$;

c) $X^2 = 3,5$; d) $X^2 = 4,12$

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình $X^2$ = a (với a ≥ 0) là các căn bậc nhì của a.

Bài giải:

a) Ta có: (x^2 = 2 Leftrightarrow x = pm sqrt 2 )

Tính bằng máy vi tính ta được: (xapprox pm 1,414)

*

b) Ta có: (x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3 )

Tính bằng máy vi tính ta được: ( x approx pm 1,732)

c) Ta có: (x^2 = 3,5 Leftrightarrow x = pm sqrt 3,5 )

Tính bằng máy vi tính ta được: (x approx pm 1,871)

d) Ta có: (x^2 = 4,12 Leftrightarrow x = pm sqrt 4,12 )

Tính bằng máy tính ta được: (x approx pm 2,030)

4. Giải bài 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số x ko âm, biết:

a) $sqrtx = 15$; b) 2$sqrtx =14$;

c) $sqrtx

5. Giải bài 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Đố: Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích s của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật gồm chiều rộng 3,5m và chiều nhiều năm 14m (h.1).

*

Bài giải:

Gọi (x) là độ lâu năm hình vuông, (x > 0).

Diện tích của hình vuông vắn là: (x^2 , (m^2))

Diện tích của hình chữ nhật là: (3,5.14 = 49) (m^2).

Theo đề bài, diện tích của hình vuông bằng diện tích của hình chữ nhật, buộc phải ta có:

( x^2 =49 Leftrightarrow x=pm sqrt 49 Leftrightarrow x = pm 7left( m ight)).

Vì (x > 0) nên (x = 7).

Vậy độ lâu năm cạnh hình vuông vắn là (7m).

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 121 Sgk Toán Lớp 5 Trang 121 Bài 3 Trang 121 Toán Lớp 5

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 9 với giải bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1!

“Bài tập nào cực nhọc đã bao gồm herphangout.com“


This entry was posted in Toán lớp 9 & tagged bài xích 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài bác 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài xích 3 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài xích 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài xích 4 trang 7 sgk toán 9 tập 1, bài 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1, bài bác 5 trang 7 sgk toán 9 tập 1, bài 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1, câu 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1, câu 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1, câu 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1.