- Chọn bài bác -Bài 1: Tổng cha góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: hai tam giác bởi nhauLuyện tập trang 112Bài 3: ngôi trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: trường hợp cân nhau thứ tía của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: những trường hợp đều nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - bài bác tập)

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 2: hai tam giác bởi nhau giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 110: đến hai tam giác ABC cùng A’B’C’ (hình 60)

Hãy sử dụng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm nghiệm rằng trên hình đó ta có:

AB = A’B’; AC = A’C’ ; BC = B’C’ ; ∠A = ∠A’ ; ∠B = ∠B’ ; ∠C = ∠C’

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 111: cho hình 61. A) nhị tam giác ABC với MNP có bằng nhau hay là không (Các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bằng đa số kí hiệu tương tự nhau) ?

Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó

b) Hãy tìm:

Đỉnh khớp ứng với đỉnh A, góc tương xứng với góc N; cạnh khớp ứng với cạnh AC

c) Điền vào nơi trống (…): ΔABC =…; AC = …; ∠B = ⋯

*

Lời giải

a)Hai tam giác đều bằng nhau vì có các cạnh tương ứng bằng nhau, những góc tương xứng bằng nhau

kí hiệu: ΔABC = ΔMNP

b)- Đỉnh tương xứng với đỉnh A là đỉnh M

– góc tương xứng với góc N là góc B

-Cạnh khớp ứng với cạnh AC là cạnh MP

c) ΔACB = ΔMPN;

AC = MP;

∠B = ∠N

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 111: mang lại ΔABC = ΔDEF (hình 62)

Tìm số đo góc D với độ nhiều năm cạnh BC

*

Lời giải

ΔABC = ΔDEF ⇒ góc D = góc A = 180o – 70o – 50o = 60o (hai góc tương ứng)

Và BC = EF ⇒ BC = 3 cm (hai cạnh tương ứng)

Bài 10 (trang 111 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm trong số hình 63, 64 các tam giác cân nhau (các cạnh bằng nhau được lưu lại bởi đầy đủ kí hiệu tương đương nhau). Nhắc tên những đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự việc bằng nhau của những tam giác đó.

Bạn đang xem: Hai tam giác bằng nhau lớp 7


*


Lời giải:

– xem hình 63)

Ta có:

*

Và AB = MI; AC = IN; BC = MN

Nên ΔABC = ΔIMN

– xem hình 64)

ΔPQR có:

*

Và chính phủ quốc hội = RP, HR = PQ, QR cạnh chung

Nên ΔHQR = ΔPRQ

Bài 11 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): cho tam giác ABC = tam giác HIK

a) tìm cạnh tương xứng với cạnh BC. Tìm kiếm góc tương ứng với góc H

b) Tìm các cạnh bằng nhau, tìm những góc bằng nhau.

Lời giải:


*

a) vị tam giác ABC = tam giác HIK đề xuất

– Cạnh tương ứng với cạnh BC là IK

– Góc tương ứng với góc H là góc A

b) – các cạnh đều nhau là: AB = HI, AC = HK, BC = IK

– các góc đều bằng nhau là:

*

Bài 12 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến tam giác ABC = tam giác HIK, trong đó AB = 2cm , góc B = 40o, BC = 4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, hồ hết góc như thế nào của tam giác HIK.

Lời giải:

*

Ta bao gồm ΔABC = ΔHIK

Theo có mang hai tam giác bằng nhau

HI = AB = 2cm

IK = BC = 4cm

góc I = góc B = 40º

Bài 13 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): cho ΔABC = ΔDEF. Tính chu vi mỗi tam giác nói trên biết rằng AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm (chu vi từng tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó).

Xem thêm: Bậc Tiền Bối Tiếng Anh Là Gì ? Tiền Bối Tiếng Anh Là Gì

Lời giải:


*

Vì ΔABC = ΔDEF nên suy ra:

AB = DE = 4cm

BC = EF = 6cm

DF = AC = 5cm

Chu vi tam giác ABC bằng:

AB + BC + CA = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Chu vi tam giác DEF bằng:

DE + EF + DF = 4 + 6 + 5 = 15 (cm)

Bài 14 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1): cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC (không có hai góc nào bằng nhau, không tồn tại hai cạnh nào bởi nhau) với một tam giác có cha đỉnh H, I, K. Viết kí hiệu về sự việc bằng nhau của hai tam giác đó biết AB = KI, góc B = góc K.

Lời giải: