Bài học tập này trình diễn nội dung: hai tuyến phố thẳng vuông góc. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 7 tập 1, herphangout.com sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và lí giải giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng rằng, đây đã là tài liệu hữu dụng giúp các em học tập tập giỏi hơn


*

A. Tổng phù hợp kiến thức

I. Định nghĩa

*

Hai đường thẳng xx" với yy" giảm nhau và trong các góc chế tạo ra thành có một góc vuông được điện thoại tư vấn là hai tuyến phố thẳng vuông góc.Ký hiệu :$xx"perp yy"$

II. Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc

*

Tính chất

Có một và chỉ một đường thẳng a" đi qua điểm O cùng vuông góc với đường thẳng a cho trước.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng vuông góc lớp 7

III. Đường trung trực của đoạn thẳng

*

Đường trực tiếp vuông góc với một quãng thẳng trên trung điểm của nó được hotline là đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Câu 11: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào nơi trống (...) trong các phát biểu sau:

a) hai tuyến đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng ...

b) hai đường thẳng a cùng a" vuông góc cùng nhau được cam kết hiệu là ...

c) mang lại trước một điểm A và mặt đường thẳng d. ...đường trực tiếp d" đi qua A và vuông góc với d.


Câu 12: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Trong nhì câu sau, câu làm sao đúng? câu nào không đúng ? Hãy chưng bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

a) hai tuyến phố thẳng vuông góc thì cắt nhau.

b) hai tuyến đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.


Câu 14: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng CD nhiều năm 3cm. Hãy vẽ con đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.


Câu 15: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc mặt đường thẳng đó trên giấy trong (như hình a). Vội giấy như hình b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp vội zt (hình c). Hãy nêu những tóm lại rút ra trường đoản cú các vận động trên.

*


Câu 16: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ mặt đường thẳng d" đi qua điểm A với vuông góc với con đường thẳng d mang lại trước chỉ bởi êke.

Gợi ý: Xem mẫu vẽ sau:

*


Câu 17: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Dùng êke hãy khám nghiệm xem hai tuyến phố thẳng a và a" ở hình vẽ (a, b, c) gồm vuông góc cùng với nhau tuyệt không?

*


Câu 18: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy gồm số đo bằng $45^circ$. Lất điểm A bất kể nằm trong góc xOy. Vẽ qua A mặt đường thẳng $d_1$ vuông góc với tia Ox trên B. Vẽ qua A con đường thẳng $d_2$ vuông góc cùng với tia Oy trên C.


Câu 19: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ lại hình bên và nói rõ trình từ vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự không giống nhau.

*


Câu 20: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ đoạn trực tiếp AB dài 2cm và đoạn trực tiếp BC lâu năm 3cm rồi vẽ con đường trung trực của mối đoạn thẳng ấy.

Xem thêm: Khai Trương Hồng Phát Là Gì, Gợi Ý 15+ Câu Gợi Ý Chúc Mừng Khai Trương

(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ba điểm A, B, C trực tiếp hàng).