Trang thông tin cung ứng nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, được xuất bản bởi những trường đh danh giờ đồng hồ trên nhân loại nhằm giao hàng cho hoạt động giảng dạy cùng học tập tại các trường đh ở Việt Nam.

Nguồn TNGDM thường được cấp giấy phép mở theo bản thảo Creative Commons (CC).

Có 6 các loại giấy phép theo phương thức này:*
Ghi công(BY):Đây là yêu cầu phải trong tất cả các một số loại giấyphépCC. Giấyphéploại này chophépngười sửdụng sao chép, chỉnh sửa, pha trộn và share nội dung thắng lợi gốc cho tất cả mục đích phi roi lẫn yêu quý mại, miễn sao phải chấp nhận sự ghi công theo yêu mong của tác giả.

Bạn đang xem: Giấy phép creative commons là gì

*
Ghi công(BY)-Chia sẻ tương tự(SA):Bao gồm tất cả các quyền như giấy phép Ghi công tuy nhiên yêu cầu tác phẩm phái sinh cần được cấp phép theo phần nhiều điều kiện hệt như trong cửa nhà gốc.
*
Ghi công(BY)- không phái sinh(ND):Chỉ chất nhận được sao chụp, chia sẻ tác phẩm nghỉ ngơi dạng vẹn nguyên (không được cụ đổi hình thức và ngôn từ tác phẩm gốc) cho mục đích phi lợi tức đầu tư lẫn thương mại.
*
Ghi công(BY) - Phi yêu mến mại(NC):Chỉ được cho phép người thực hiện sao chép, chỉnh sửa, xáo trộn và share nội dung tác phẩm nơi bắt đầu cho mục tiêu phi lợi nhuận.
*
Ghi công(BY) -Phi mến mại(NC) - Chiasẻ tương tự(SA): bao hàm tất cả các quyền như giấy tờ Ghi công (BY) - chia sẻ tương tự (SA) nhưng số lượng giới hạn chỉ được sử dụng tác phẩm cho mục đích phi lợi nhuận.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5: Thể Tích Là Gì ? Thể Tích Là Gì

*
Ghi công(BY) - Phi yêu mến mại(NC) - ko phái sinh(ND):Bao gồm tất cả các quyền như bản thảo Ghi công (BY) - không phái sinh (ND) nhưng số lượng giới hạn chỉ được sử dụng tác phẩm cho mục tiêu phi lợi nhuận.

Lưu ý: không phải toàn bộ các nguồn TNGDM đều thực hiện cùng một loại giấy phép, vày đó người tiêu dùng cần bắt buộc kiểm tra các điều kiện trên giấy phép của nguồn TNGDM trước khi sử dụng để bảo đảm an toàn tuân thủ vừa đủ các phương pháp được ghi trong giấy phép đó.