SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Giải vở bài tập lịch sử

*
Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Vở bài tập Lịch sử 5 - Lời Giải bài tập Vở bài tập Lịch sử 5 - Tổng hợp lời giải cho các bài tập trong Vở bài tập Lịch sử 5


HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ (1858-1945) Bài 1. "Bình Tây Đại nguyên soái" Trương Định Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh Bài 9. Cách mạng mùa thu Bài 10. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NON TRẺ, TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 – 1954) Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo Bài 13. “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước” Bài 14. Thu – đông năm 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp” Bài 15. Chiến thắng biên giới thu – đông năm 1950 Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954) XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954 – 1975) Bài 19. Nước nhà bị chia cắt Bài 20. Bến Tre đồng khởi Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta Bài 22. Đường Trường Sơn Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa Bài 24. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” Bài 25. Lễ kí Hiệp định Pa-ri Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CẢ NƯỚC (TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY) Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước Bài 28.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Luyện Tập Chung Trang 79, Toán 5 Trang 79 + 80

Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay