Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 9: kiếm tìm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ
dưới những dạng sau đây

a) là tổng của nhị số hữu tỉ âm. Lấy ví dụ

*
.