Giải Toán lớp 5: luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem cách thức giải cùng câu trả lời 4 bài bác tập trong SGK Toán 5 trang 79, 80.

Bạn đang xem: Bài 1,2,3,4 trang 79,80 sgk toán 5: luyện tập chung tiết 49

Thông qua bài viết này, các em vẫn củng thế lại loài kiến thức, rèn năng lực giải Toán 5 thật thành thạo. Đồng thời, cũng góp thầy cô xem thêm để biên soạn giáo án bài luyện tập chung trang 79 của Chương 2 Toán 5 cho học viên của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây của herphangout.com:


Phương pháp giải

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc về phép chia số thập phân.

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Tính:


Phương pháp giải

Biểu thức tất cả chứa vết ngoặc thì tính vào ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.Biểu thức tất cả chứa những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép tính cộng, trừ sau.

Gợi ý đáp án:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 × 2 = 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2 = 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

Bài 3

Cuối năm 2000, số dân của một phường là 15 625 người. Thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường sẽ là 15 875 người.

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng lên bao nhiêu phần trăm?


b) trường hợp từ thời điểm cuối năm 2000 đến thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường kia cũng tạo thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là từng nào người?

Phương pháp giải

Áp dụng các quy tắc:

Muốn tra cứu tỉ số xác suất của nhì số ta tra cứu thương của nhì số viết dưới dạng số thập phân, sau đó nhân thương vừa tìm kiếm được với 100 được công dụng ta viết thêm kí hiệu % vào mặt phải.Muốn tra cứu a% của B ta hoàn toàn có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc đem B nhân cùng với a rồi phân tách cho 100.

Gợi ý đáp án:

a) so với số dân của năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6 %

101,6 % – 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 tín đồ là:

15 875 × 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường kia năm 2002 là:

15 875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số: a) 1,6%

b) 16 129 (người)

Bài 4

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Một người bán hàng bị lỗ 70 000 đồng với số chi phí đó bằng 7% số tiền vốn quăng quật ra. Để tính số chi phí vốn của bạn đó ta yêu cầu tính:

A. 7000 : 7

B. 7000 × 7 : 100

C. 7000 × 100 : 7

D. 7000 × 7

Phương pháp giải

Đây là bài toán dạng tìm một trong những khi biết giá bán trị xác suất của nó.

Xem thêm: Bài Ôn Tập Toán Lớp 5 Năm 2021, Bộ Đề Ôn Tập Ở Nhà Môn Toán Lớp 5

Theo đề bài, 7% số chi phí vồn là 70000 đồng. Để tìm số tiền vốn ta có thể lấy 70000 phân tách cho 7 rồi nhân với 100 hoặc đem 70000 nhân cùng với 100 rồi phân chia cho 7.