Một kho gạo gồm (537,25) tấn gạo. Tín đồ ta đã mang ra (dfrac110) số gạo trong kho. Hỏi trong kho sót lại bao nhiêu tấn gạo?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Cách 1: 

- search số gạo đã lấy ra (=) số gạo ban sơ ( imes dfrac110) hoặc tính số gạo đã lấy ra (=) số gạo ban sơ (:10).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 66 chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

- Số gạo còn sót lại (=) số gạo ban sơ (-) số gạo đã mang ra.

Cách 2: 

- kiếm tìm phân số chỉ số gạo còn lại: (1 -dfrac110 =dfrac910 ) (số gạo ban đầu).

- search số gạo còn lại (=) số gạo lúc đầu ( imes dfrac910) hoặc tính số gạo còn lại (=) số gạo ban đầu ( : 10 imes 9).


Lời giải đưa ra tiết

Cách 1:

Số gạo đã mang ra là: 

(537,25 : 10= 53,725) (tấn)

Số gạo sót lại trong kho là:

(537,25 - 53,725 = 483,525) (tấn)

Đáp số: (483,525) tấn.

Cách 2:

Phân số chỉ số gạo còn sót lại là:

(1-dfrac110) = (dfrac910) (số gạo dịp đầu)

Số gạo còn lại trong kho là:

(537,25 : 10 imes 9 = 483,525) (tấn)

Đáp số: (483,525) tấn.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 137 Luyện Tập, Toán Lớp 5 Trang 137, 138 Luyện Tập Chung

herphangout.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp herphangout.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.