- Chọn bài bác -Nhân một vài thập phân với một số trong những tự nhiênNhân một số trong những thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...Luyện tập trang 58Nhân một trong những thập phân với một số thập phânLuyện tập trang 60Luyện tập trang 61Luyện tập thông thường trang 61Luyện tập phổ biến trang 62

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: trên đây

Sách giải toán 5 rèn luyện chung trang 52 khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lí và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 62 SGK Toán 5) luyện tập chung : Tính:

a) 375,64 – 95,69 + 36,78;

b) 7,7 + 7,3 x 7,4.

Bạn đang xem: Giải bài tập trang 62 sgk toán 5, luyện tập chung

Lời giải:

a) 375,64 – 95,69 + 36,78

= 280,15 + 36,78

= 316,93

b) 7,7 + 7,3 x 7,4

= 7,7 + 54,02

= 61,72

Bài 2 (trang 62 SGK Toán 5) rèn luyện chung : Tính bởi hai cách:

a) (6,75 + 3,25 ) x 4,2; b) (9,6 – 4,2) x 3,6.

Lời giải:

a) bí quyết 1:

(6,75 + 3,25 ) x 4,2

= 10 x 4,2 = 42

Cách 2:

(6,75 + 3,25 ) x 4,2

= 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2

= 28,35 + 13,65

= 42

b) giải pháp 1:

(9,6 – 4,2) x 3,6

= 9,6 x 3,6 – 4,2 x 3,6

= 34,56 – 15,12

= 19,44

Cách 2:

(9,6 – 4,2) x 3,6


= 5,4 x 3,6

= 19,44

Bài 3 (trang 62 SGK Toán 5) rèn luyện chung : a) Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

0,12 x 400; 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5.

b) Tính nhẩm công dụng tìm x:

5,4 x x = 5,4 9,8 x x = 6,2 x 9,8

Lời giải:

a) 0,12 x 400 = 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48

4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5 = 4,7 x (5,5 – 4,5) = 4,7 x 1 = 4,7

b) x = 1 (vì 5,4 x 1 = 5,4 )

x = 6,2 (hai tích cân nhau đã tất cả một vượt số bằng nhau thì thừa số còn sót lại cũng bởi nhau).

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 163, 164, Phép Chia Lớp 5 Trang 163, 164 Phép Chia

Bài 4 (trang 62 SGK Toán 5) luyện tập chung : download 4m vải phải trả 60 00 đồng. Tìm mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn nữa bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Giá 1m vải là:

60 000 : 4 = 15 000 (đồng)

Giá 6,8m vải là:

15 000 x 6,8 = 102 000 (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn nữa là:

102 000 – 60 000 = 42 000 (đồng)

Đáp số: 42 000 (đồng).


bài bác giải này có hữu ích với chúng ta không?

click chuột một ngôi sao để đánh giá!


nhờ cất hộ Đánh giá chỉ

Đánh giá bán trung bình 4 / 5. Số lượt tấn công giá: 972

chưa tồn tại ai đánh giá! Hãy là bạn đầu tiên reviews bài này.


Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui lòng KHÔNG trả tầm giá dưới BẤT KỲ hiệ tượng nào!


*

Điều hướng bài bác viết


Luyện tập chung trang 61
Chia một số tự nhiên cho một vài thập phân
© 2021 học tập Online thuộc herphangout.com
Cung cấp vì chưng WordPress / Giao diện xây đắp bởi herphangout.com