Giải bài bác tập trang 59 bài xích nhân một vài thập phân với một trong những thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

Bạn đang xem: Giải bài 1,2,3 tiết 58 trang 59 toán 5: nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân


Bài 1, 2, 3 trang 59 sgk Toán 5

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5;

b) 16,25 x 6,7;

c) 0,24 x 4,7;

d) 7,826 x 4,5.

Hướng dẫn giải:

*

Bài 2: 

a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

 

 

3,05

2,7

 

 

 Nhận xét: Phép nhân những số thập phân có tính chất giao hoán: khi đổi vị trí hai quá số của một tích thì tích không vắt đổi.

a x b = b x a

b) Viết ngay tác dụng tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 = 

Hướng dẫn giải:

a) 

*

Giá trị a x b và b x a luôn luôn luôn bằng nhau.

b) Theo đặc điểm giao hoán của phép nhân ta gồm ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624 16x 9,04 = 144,64

Bài 3: Một vườn cửa cây hình chữ nhật gồm chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích sân vườn cây đó.

Hướng dẫn giải:

 Chu vi vườn cửa cây là: 

(15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích vườn cây là: 

15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04 (m) và 131,208 (m2)

Bài 2 trang 59 sgk Toán lớp 5

Bài 2:

a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b với của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

 

 

3,05

2,7

 

 

 Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có đặc điểm giao hoán: khi đổi vị trí hai quá số của một tích thì tích không rứa đổi.

a x b = b x a

b) Viết ngay tác dụng tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 = 

Hướng dẫn giải:

a) 

*

Giá trị a x b với b x a luôn luôn bằng nhau.

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân ta có ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624 16x 9,04 = 144,64

Bài 3 trang 59 sgk Toán 5

Bài 3.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 22 Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 22 Luyện Tập Chung 4

Một sân vườn cây hình chữ nhật tất cả chiều dài (15,62m) cùng chiều rộng (8,4m). Tính chu vi và ăn diện tích vườn cửa cây đó.