(2 , exttạ , 50kg; hspace1cm 3 , exttạ , 3kg; hspace1cm 34 kg; hspace1cm 450kg)


Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 45, 46 viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

a)

(2kg 50g = 2dfrac501000 kg= 2,050kg; \ 45kg 23g = 45dfrac231000kg = 45,023kg; \ 10kg 3g = 10dfrac31000kg = 10,003kg ; \ 500g = dfrac5001000kg = 0,500kg = 0,5kg.)

b)

(2 , exttạ , 50kg = 2dfrac50100 , exttạ , = 2,50 , exttạ , ; \ 3 , exttạ , 3kg = 3dfrac3100 , exttạ , = 3,03 , exttạ ,; \ 34 kilogam = dfrac34100 , exttạ , = 0,34 , exttạ ,; \ 450kg = 400kg + 50kg = 4 , exttạ , 50kg = 4dfrac50100 , exttạ , = 4,5 , exttạ ,)

Lưu ý: Hai đơn vị đo khối lượng liền kề vội kém nhau(10)lần.


Xem video bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập Viết các số đo cân nặng dưới dạng số thập phân khác • Giải bài xích 1 trang 45 - SGK Toán lớp 5 Viết số thập phân... • Giải bài xích 2 trang 46 - SGK Toán lớp 5 Viết các số đo sau... • Giải bài bác 3 trang 46 - SGK Toán lớp 5 Trong vườn cửa thú có...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều •Chương 5: Ôn tập
bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5
Viết các số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân
• Giải bài xích 1 trang 45 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 2 trang 46 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài xích 3 trang 46 - SGK Toán lớp 5
Giải bài tập SGK Toán lớp 5
Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích s Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học tập Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều Chương 5: Ôn tập
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 71 Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1, Please Wait

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12