Giải bài xích tập SGK Toán 5 trang 44 giúp những em học viên lớp 5 xem gợi ý giải những bài tập nội dung bài viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 mang đến từng bài bác rất đưa ra tiết, sẽ giúp đỡ các em ôn tập, củng cố các dạng bài xích tập, rèn luyện năng lực giải Toán 5 thiệt thành thạo.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 44 sgk toán 5


Gợi ý đáp án:

a) 8m 6dm =

*
=8,6m ;

b) 2dm 2cm =

*
= 2,2dm;

c) 3m 7cm =

*
= 3,07m;

d) 23m 13cm =

*
= 23,13m.

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 5)

Viết số những số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị chức năng đo là mét:

3m 4dm; 2m 5cm; 21m 36cm.

b) Có đơn vị chức năng đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm; 4dm 32mm; 73mm.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1, Tập 2, Toán Vnen Lớp 5 Tập 2

Gợi ý đáp án:


a) 3m 4dm =

*
= 3,4m;

2m 5cm =

*
=2,05m;

21m 36cm =

*
=21,36m;


b) 8dm 7cm =

*
= 8,7dm;

4dm 32mm =

*
= 4,32dm;

73mm =

*
= 0,73 dm.


Chia sẻ bởi:
*
đái Ngọc

Link tải về chính thức:

Toán lớp 5: Viết những số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân trang 44 tải về Xem
*

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về Phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân I. Số thập phân II. Các phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều I. Số đo thời hạn II. Vận tốc, Quãng đường, thời gian Chương 5: Ôn tập I. Ôn tập về số từ bỏ nhiên, Phân số, Số thập phân, Số đo đại lượng II. Ôn tập về những phép tính với các số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phân III. Ôn tập về Hình học IV. Ôn tập về giải toán