Giải Toán lớp 5: Ôn tập về đo thời gian giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 5 trang 156, 157. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5 của mình thật thành thạo.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 156

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Ôn tập về đo thời gian của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của herphangout.com nhé:


a) 1 thế kỉ = ...năm

1 năm = ...tháng

1 năm không nhuận có ...ngày

1 năm nhuận có...ngày

1 tháng có...(hoặc...) ngày

Tháng 2 có ...hoặc...ngày.


a) 1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.


a) 2 năm 6 tháng = ...tháng

3 phút 40 giây = ...giây

b) 28 tháng = ...năm....tháng

150 giây = ...phút...giây

c) 60 phút = ... giờ

45 phút = ... giờ = 0,... giờ

15 phút = ... giờ = 0,... giờ

1 giờ 30 phút = ... giờ

90 phút = ... giờ

d) 60 giây = ... phút

90 giây = ... phút

1 phút 30 giây = ... phút


1 giờ 5 phút = ...phút

2 ngày 2 giờ = ...giờ

144 phút = ...giờ...phút

54 giờ = ...ngày...giờ

30 phút = ... giờ = 0,... giờ

6 phút = ... giờ = 0,... giờ

12 phút = ... giờ = 0,... giờ

3 giờ 15 phút = ... giờ

2 giờ 12 phút = ... giờ

30 giây = ... phút = 0,... phút

2 phút 45 giây = .... phút

1 phút 6 giây = ... phút


a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

3 phút 40 giây = 220 giây

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

150 giây = 2 phút 30 giây

c) 60 phút = 1 giờ

45 phút =

*
giờ = 0,75 giờ

15 phút =

*
giờ = 0,25 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

90 phút = 1,5 giờ

d) 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút


1 giờ 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

144 phút = 2 giờ 24 phút

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

30 phút =

*
giờ = 0,5 giờ

6 phút =

*
giờ = 0,1 giờ

12 phút =

*
giờ = 0,2 giờ

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

30 giây = 0,5 phút

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút


Bài 3

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?

Đáp án


+) Hàng thứ nhất:

Đồng hồ thứ nhất chỉ 10 giờ.

Đồng hồ thứ hai chỉ 6 giờ 5 phút.

+) Hàng thứ hai

Đồng hồ thứ nhất chỉ 9 giờ 43 phút. (hay 10 giờ kém 17 phút).

Đồng hồ thứ nhất chỉ 1 giờ 12 phút.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được 2/1/4 giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:


Đáp án

Đổi:

*
giờ =
*
giờ.

Xem thêm: Phép Cộng Phân Số Lớp 4 Trang 126 Phép Cộng Phân Số, Giải Toán Lớp 4 Bài 114: Phép Cộng Phân Số

Quãng đường ô tô đã đi dài số ki-lô-mét là:

*
= 135(km)

Quãng đường ô tô còn phải đi tiếp dài số ki-lô-mét là:

300 - 135 = 165 (km)

Đáp số: 165km.

Đáp án: B


Chia sẻ bởi: Hồng Linh
*

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về Phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo Diện tích Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân I. Số thập phân II. Các phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều I. Số đo thời gian II. Vận tốc, Quãng đường, Thời gian Chương 5: Ôn tập I. Ôn tập về số tự nhiên, Phân số, Số thập phân, Số đo đại lượng II. Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân III. Ôn tập về Hình học IV. Ôn tập về giải toán