Viết số tương thích vào ô trống: Một bé ốc sên bò với gia tốc 12cm/phút. Hỏi nhỏ ốc sên đó trườn được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu ?


Viết số thích hợp vào ô trống:

 

*

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 143

(t = s : v)

Lời giải đưa ra tiết:

Muốn tính thời gian ta rước quãng đường phân tách cho vận tốc, hay (t = s : v).

Ta có: (261: 60 = 4,35) ;

(78: 39 = 2 );

(165 : 27,5 = 6);

(96 : 40 = 2,4).

Vậy ta tất cả bảng hiệu quả như sau:

*


Một nhỏ ốc sên trườn với tốc độ (12cm/)phút. Hỏi con ốc sên đó trườn được quãng con đường (1,08m) trong thời gian bao lâu ?

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị đo quãng mặt đường sang đơn vị xăng-ti-mét.

- Muốn tính thời hạn ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: (12cm/)phút

1,08 m: ... Phút?

Bài giải

Đổi: (1,08m = 108cm).

Thời gian con ốc sên trườn hết quãng đường đó là :

(108 : 12 = 9) (phút)

Đáp số: (9) phút. 


Vận tốc cất cánh của một con chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng mặt đường 72km.

Phương pháp giải:

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường phân tách cho vận tốc.

(t = s : v)

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 96km/giờ

Quãng đường: 72 km

Thời gian: ....?

Bài giải

Thời gian để con đại bàng bay được 72km là:

(72 : 96 =0,75) (giờ)

(0,75) giờ đồng hồ (= 45) phút

Đáp số: (45) phút.


Một bé rái cá rất có thể bơi với gia tốc 420m/phút. Tính thời gian để rái cá tập bơi được quãng đường 10,5km.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo của quãng mặt đường sang đơn vị mét.

- Muốn tính thời gian ta rước quãng đường phân tách cho vận tốc.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 420m/phút

Quãng đường: 10,5km

Thời gian: ...?

Bài giải

Đổi: 10,5km = 10500m.

Thời gian để rái cá bơi được quãng con đường 10,5km là: 

10500 : 420 = 25 (phút)

Đáp số: 25 phút.

Xem thêm: Please Wait - Giải Toán Lớp 5 Trang 141, 142: Bài Luyện Tập


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.