Giải bài tập SGK Toán 5 trang 14 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 14. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.
Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 14

Giải bài tập Toán 5 trang 14

Bài 1 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập trang 14

*
*
*
*

Gợi ý đáp án:

*

*

*


*

Bài 2 (trang 14 SGK Toán 5)

So sánh các hỗn số:


a)

*
*

c)

*
*
Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 145 Sgk Toán 5 Trang 145, 146 Sgk: Luyện Tập Chung

b)

*
*

d)

*
*


Gợi ý đáp án:

a)

*

Mà 2dfrac{9}{{10}}” width=”94″ height=”41″ data-latex=”3dfrac{9}{{10}} > 2dfrac{9}{{10}}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=3%5Cdfrac%7B9%7D%7B%7B10%7D%7D%20%3E%202%5Cdfrac%7B9%7D%7B%7B10%7D%7D”>

(Hoặc: Ta có: 3> 2. Vậy:

*

Mà {rm{ }}2dfrac{9}{{10}}” width=”94″ height=”41″ data-latex=”5dfrac{1}{{10}}> {rm{ }}2dfrac{9}{{10}}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=5%5Cdfrac%7B1%7D%7B%7B10%7D%7D%20%3E%20%7B%5Crm%7B%20%7D%7D2%5Cdfrac%7B9%7D%7B%7B10%7D%7D”>.

(Hoặc: Ta có: 5> 2. Vậy:

*

*
. Vậy:
*
.

(Hoặc: Ta có: 3=3 và

*
. Vậy:
*
)

Bài 3 (trang 14 SGK Toán 5)

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính: