Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) bao gồm AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D cùng với B ta được nhì hình tam giác ABD cùng BDC. A) Tính diện tích s mỗi hình tam giác đó.b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích s hình tam giác ABD và ăn diện tích hình tam giác BDC.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 127: luyện tập chung chương 3


Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D cùng với B ta được nhị hình tam giác ABD và BDC.

*

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số xác suất của diện tích s hình tam giác ABD và ăn diện tích hình tam giác BDC.

Phương pháp giải:

- Tam giác BDC có chiều cao bằng độ cao của hình thang ABCD là AD = 3cm.

- ao ước tính diện tích s tam giác ta mang độ lâu năm đáy nhân với chiều cao tương ứng (cùng đơn vị đo) rồi phân chia cho 2.

- ao ước tính diện tích tam giác vuông ta mang tích độ dài hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị đo) chia cho 2.

- muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ nhiều năm hai cạnh lòng nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho 2.

- ao ước tìm tỉ số xác suất của A cùng B ta mang A phân chia cho B, tiếp đến lấy yêu thương vừa tìm kiếm được nhân cùng với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên cần tích vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 

Cách 1 : 

Diện tích hình tam giác ABD là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là:

5 × 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Cách 2 :

Diện tích hình tam giác ABD là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình thang ABCD là:

(4 + 5) × 3 : 2 = 13,5 (cm2)

Diện tích tam giác BDC là : 

13,5 – 6 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số tỷ lệ của diện tích s hình tam giác ABD và mặc tích hình tam giác BDC là: 

6 : 7,5 = 0,8 = 80%.

Đáp số: a) 6cm2; 7,5cm2;

b) 80%.


Bài 2


Video lí giải giải


Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) gồm MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. So sánh diện tích s hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích s tam giác: S = a × h : 2 (trong đó a là độ dài đáy, h là chiều cao tương ứng), tính diện tích từng hình rồi so sánh tác dụng với nhau.

Lời giải chi tiết:

*

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12 × 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình tam giác KQP là:

12 × 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

72 – 36 = 36 (cm2)

Mà 36cm2 = 36cm2.

Vậy diện tích hình tam giác KQP bằng tổng diện tích hình tam giác MKQ với hình tam giác KNP.

(Giải thích: Tổng diện tích s hai hình tam giác MKQ cùng KNP là phần được gạch chéo nên bằng diện tích hình bình hành MNPQ trừ đi diện tích s tam giác KQP).


Bài 3


Video lí giải giải


Trên hình bên, hãy tính diện tích s phần sẽ tô màu sắc của hình tròn.

 

*

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ ta thấy 2 lần bán kính của hình tròn trụ tâm O là 5cm.

- Tính cung cấp kính hình trụ ta lấy đường kính chia mang đến 2.

- Tính diện tích hình tròn trụ = chào bán kính × bán kính × 3,14.

- Tính diện tích tam giác ABC = BA × BC : 2 (vì tam giác ABC vuông tại B).

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất, Giúp Bạn Học Tốt Toán Lớp 5 Hơn

- diện tích s phần sẽ tô màu của hình tròn trụ = diện tích hình trụ tâm O (-) diện tích tam giác ABC.