Giải Toán 5 Thể tích hình hộp chữ nhật trang 121

Bài 1 (trang 121 SGK Toán 5): Tính thể tích hình hộp chữ nhật gồm chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c:

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm

b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5cm

*

Trả lời

a, Thể tích hình hộp chữ nhật là:

5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b, Thể tích hình hộp chữ nhật là:

1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (cm3)

c, Thể tích hình hộp chữ nhật là:

*

Bài 2 (trang 121 SGK Toán 5):

Tính thể tích của cục gỗ có

Dạng như hình bên:

*

Trả lời

Cách 1:

Tách cục gỗ thành hai hình hộp chữ nhật A và B như hình dưới.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 121

*

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật A là:

8 x (12 - 6) x 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật B là:

15 x 6 x 5 = 450 (cm3)

Thể tích gỗ khối là:

240 + 450 = 690 (cm3)

Cách 2:

Tách cục gỗ thành hai hình chữ nhật C cùng D như hình dưới

Thể tích hình hộp chữ nhật C là:

12 x 8 x 5 = 480 (cm3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật D là:

(15 – 8) x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích cục gỗ là:

480 + 210 = 690 (cm3)

Cách 3:

Thể tích hình hộp chữ nhật H là:

(15 - 8) x (12 - 6) x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của tất cả khối gỗ và hình hộp chữ nhật B là:

15 x 12 x 5 = 900 (cm3)

Thể tích cục gỗ là:

900 - 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Bài 3 (trang 121 SGK Toán 5): Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 111 Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Hình Lập Phương

*

Trả lời

Cách 1: thể tích nước trong bể là:

10 x 10 x 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước với hòn đá là:

10 x 10 x 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

700 – 500 = 200 (cm3)

Cách 2: độ cao của mực nước kéo lên là:

7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích nước dâng lên là:

10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đó cũng đó là thể tích hòn đá.

Đáp số: 200 cm3