- Độ lâu năm sợi dây bởi tổng chu vi hình trụ bán kính (7cm) và hình tròn trụ bán kính (10cm).

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 100

- mong muốn tính chu vi hình tròn ta đem (2) lần bán kính nhân cùng với số (3,14.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

Chu vi hình tròn bán kính (7cm) là:

(7 imes 2 imes 3,14 = 43,96; (cm))

Chu vi hình tròn bán kính (10 cm) là:

(10 imes 2 imes 3,14 = 62,8; (cm))

Độ dài sợi dây thép là: 

(43,96 + 62, 8 = 106,76 ; (cm))

Đáp số: (106,76cm).


Bài 2


Video giải đáp giải


Hai hình tròn có cùng trung tâm O như hình bên. Chu vi hình trụ lớn dài hơn chu vi hình tròn nhỏ nhắn bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính cung cấp kính hình trụ lớn: (60 + 15 = 75cm). 

- Tính chu vi hình trụ theo công thức: (C = r × 2 × 3,14.)

- Số xăng-ti-mét chu vi hình tròn trụ lớn dài thêm hơn chu vi hình tròn bé bỏng (=) chu vi hình tròn trụ lớn (-) chu vi hình trụ bé.

Lời giải chi tiết:

Bán kính của hình trụ lớn là:

(60 + 15 = 75; (cm))

Chu vi của hình tròn lớn là:

(75 imes 2 imes 3,14 = 471 ;(cm))

Chu vi của hình tròn nhỏ nhắn là:

(60 imes 2 imes 3,14 = 376,8 ;(cm))

Chu vi hình tròn trụ lớn dài thêm hơn nữa chu vi hình tròn bé xíu số xăng-ti-mét là:

(471 - 376,8 = 94,2 ;(cm))

Đáp số: (94,2cm).


Bài 3


Video khuyên bảo giải


Hình bên tạo vị hình chữ nhật với hai nửa đường tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó.

 

*

Phương pháp giải:

- diện tích hình vẽ = diện tích s hình chữ nhật + Diện tích hai nửa hình tròn trụ có cùng bán kính 7cm.

- diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích hình tròn = r × r × 3,14.

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình sẽ cho bởi tổng diện tích hình chữ nhật với hai nửa mặt đường tròn.

Tổng diện tích hai nửa hình trụ bằng diện tích hình tròn trụ bán kính (7cm).

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(7 imes 2 = 14; (cm)) 

Diện tích hình chữ nhật là:

(14 imes 10 = 140; (cm^2)) 

Diện tích của hai nửa hình tròn trụ là:

(7 imes 7 imes 3,14 = 153,86; (cm^2)) 

Diện tích hình đã mang lại là:

(140 + 153,86 = 293, 86 ; (cm^2))

Đáp số: (293, 86cm^2).


Bài 4


Video chỉ dẫn giải


Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Diện tích phần vẫn tô màu sắc của hình vuông ABCD là:

*

A 13,76cm2 B. 114,24cm2

C. 50,24cm2 D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:

Diện tích phần tô color là hiệu của diện tích hình vuông ABCD và ăn mặc tích của hình tròn đường kính là 8cm.

Lời giải đưa ra tiết:

Hình tròn vai trung phong O có đường kính bằng độ lâu năm cạnh hình vuông vắn và bằng 8cm.

Bán kính hình trụ tâm O là:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn trụ tâm O là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 ((cm^2))

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

8 × 8 = 64 ((cm^2))

Diện tích phần tô màu sắc là : 

64 – 50,24 = 13,76 ((cm^2))

Chọn lời giải A.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 169 - Bài 1, 2, 3, 4 Trang 169 Sgk Toán 4

herphangout.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 138 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp herphangout.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện herphangout.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gửi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.