Giải bài xích tập trang 31 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Một mảnh đất nền có mẫu vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật cùng với chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng lớn 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bởi mét vuông...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 31


Bài 3, 4 trang 31 sgk toán 5

Bài 3. Một mảnh đất có hình mẫu vẽ trên bản đồ tỉ trọng 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh khu đất đó bởi mét vuông.

Giải

Chiều nhiều năm thật của mảnh đất là :

5 x 1000 = 5000 (cm) hay 50m

Chiều rộng lớn thật của mảnh đất nền là :

3 x 1000 = 3000 (cm) giỏi 30m

Diện tích của mảnh đất đó là :

50 x 30= 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2.

Bài 4. 

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Tính diện tích s miếng bìa gồm các form size theo hình vẽ sau đây :

*

A. 96cm2

B. 192cm2

C. 224cm2

D. 288cm2.

Suy nghĩ:

*

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 X 12 = 288 (cm2)

Diện tích hình vuông EGHK là :

8 X 8 = 64 (cm2)

Diện tích miếng bia là :

288 - 64 = 224 (cm2)

Giải Khoanh vào C.

Bài 1, 2 trang 31 sgk toán 5

Bài 1. Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật, tín đồ ta dùng một số loại gạch men hình vuông có cạnh (30cm). Hỏi cần từng nào viên gạch nhằm lát bí mật nền căn nhà đó, biết rằng căn phòng bao gồm chiều rộng (6m), chiều nhiều năm (9m) ? (Diện tích phần mạch vữa không xứng đáng kể)

Giải

Diện tích nền hộ gia đình là :

(9 imes 6 = 54 (m^2)) giỏi (5400dm^2)

(30cm = 3dm)

Diện tích một viên gạch là :

(3 imes 3 = 9 (dm^2))

Số viên gạch phải dùng là :

(5400 : 9 = 600) (viên)

Đáp số: (600) viên gạch.

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiểu nhiều năm (80m), chiều rộng lớn bằng ( frac12) chiều dài.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 126: Phép Chia Phân Số, Giải Toán Lớp 4 Trang 136 Phép Chia Phân Số

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Giải

a) do chiều rộng bởi ( frac12) chiều dài yêu cầu số đo chiều rộng là :

(80 : 2 = 40 (m))

Diện tích thửa ruộng là :

(80 imes 40 = 3200 (m^2))

b) (3200m^2) so với (100m^2) thì vội vàng :

(3200 : 100 = 32) (lần)

Theo đề bài bác cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc phải số thóc thu hoạch được là :