Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi (160m), chiều rộng (30m). Bạn ta trồng rau củ trên miếng vườn đó, mức độ vừa phải cứ (10m^2) thu được (15kg) rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau củ ?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Tính nửa chu vi = chu vi (:; 2).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 169, 170 luyện tập chung

- Tính chiều lâu năm = nửa chu vi (-) chiều rộng.

- Tính diện tích s = chiều lâu năm ( imes) chiều rộng.

- tra cứu xem (1500m^2) gấp (10m^2) bao nhiêu lần.

- diện tích gấp (10m^2) bao nhiêu lần thì số rau xanh thu được gấp (15kg) từng ấy lần.


Lời giải chi tiết

Nửa chu vi miếng vườn hình chữ nhật là:

(160 : 2 = 80;(m)) 

Chiều dài mảnh vườn cửa hình chữ nhật là:

(80 - 30 = 50 ;(m))

Diện tích mảnh sân vườn hình chữ nhật là:

(50 × 30 = 1500;(m^2))

(1500m^2) gấp (10m^2) số lần là:

(1500 : 10 = 150) (lần)

Số ki-lô-gam rau thu hoạch được trên miếng vườn đó là:

(15 × 150 = 2250;(kg))

Đáp số: (2250kg).

Xem thêm: Luyện Tập Chung Tiết 72: Lời Bài 1,2,3,4 Trang 72 Sgk Toán 5

herphangout.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng herphangout.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.