Một bể kính nuôi cá mẫu thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng 50cm, độ cao 60cm.a) Tính diện tích s kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).b) Tính thể tích bể cá đó.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 128 bài: luyện tập chung


Một bể kính nuôi cá làm ra hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá kia (bể không tồn tại nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) nút nước vào bể cao bằng (dfrac34) chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không đáng kể).

*

Phương pháp giải:

- bởi bể không có nắp đậy nên diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó bởi tổng diện tích s xung quanh và ăn diện tích mặt đáy.

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng × chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

- Mức nước trong bể cao bằng ( dfrac34) độ cao của bể buộc phải thể tích nước vào bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Lời giải đưa ra tiết:

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

a) diện tích xung quanh của bể kính là:

(10 + 5) × 2 × 6 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của bể kính là:

10 × 5 = 50 (dm2)

Diện tích kính dùng làm bể cá là:

180 + 50 = 230 (dm2)

b) Thể tích bể cá là:

10 × 5 × 6 = 300 (dm3)

c) do mức nước vào bể cao bằng ( dfrac34) chiều cao của bể đề xuất thể tích nước trong bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Thể tích nước trong bể là:

300 × (dfrac34) = 225 (dm3)

Đáp số: a) 230 dm2; 

b) 300 dm3;

c) 225 dm3.

Lưu ý: Ta có thể tìm chiều cao mực nước vào bể bằng 6 : 4 × 3 = 4,5dm. Thể tích nước vào bể bởi thể tích hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 10dm, chiều rộng lớn 5cm, độ cao 4,5dm. 


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Một hình lập phương tất cả cạnh 1,5m. Tính:

a) diện tích xung quanh của hình lập phương;

b) diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức: 

- diện tích s xung quanh = diện tích s một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

- diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích V là: V = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích hình lập phương là:

1,5 × 1,5 × 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2;

b) 13,5m2;

c) 3,375m3. 


Bài 3


Video lí giải giải


Có nhì hình lập phương. Hình M tất cả cạnh nhiều năm gấp 3 lần cạnh hình N.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Trang 62 Sgk Toán 5, Luyện Tập Chung, Giải Bài Tập Trang 62 Sgk Toán 5, Luyện Tập Chung

*

a) diện tích toàn phần của hình M vội mấy lần diện tích s toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M vội mấy lần thể tích của hình N ?

Phương pháp giải:

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a × 3.

Ta tính diện tích toàn phần với thể tích từng hình theo công thức rồi đối chiếu kết quả: