e)( left{ eginalign & 0,3x+0,5y=3 \ & 1,5x-2y=1,5 \ endalign ight. )
Bạn đang xem: Giải toán 9 tập 2 trang 19

Hướng dẫn:

Xem lại bí quyết giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số trang 18/SGK Toán 9 tập 2.

a)

Cộng từng vế của hệ phương trình, ta được phương trình:((3x+y)+(2x-y)=3+7Leftrightarrow 5x=10)

Do đó, hệ phương trình mới là:

(eginaligned và left{ eginaligned và 5x=10 \ và 2x-y=7 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & x=2 \ & 2x-y=7 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & x=2 \ & y=-3 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy nghiệm của hệ phương trình là((2;-3))

b)

Trừ từng vế của hệ phương trình, ta được:( left( 2x+5y ight)-left( 2x-3y ight)=8-0Leftrightarrow 8y=8 )

Do đó, hệ phương trình mới là:

(eginaligned và left{ eginaligned và 8y=8 \ và 2x+5y=8 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & y=1 \ và 2x+5y=8 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & y=1 \ & x=dfrac32 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy nghiệm của hệ phương trình là(left( dfrac32;1 ight) )

c) Nhân nhị vế của phương trình 2 cùng với 2 ta được phương trình(4x+2y=8)

Ta bao gồm hệ phương trình mới:

(left{ eginaligned và 4x+3y=6 \ và 4x+2y=8 \ endaligned ight. )

Trừ từng vế của hệ phương trình, ta được:(y=-2)

Do vậy, ta tất cả hệ phương trình

(eginaligned & left{ eginaligned và y=-2 \ và 4x+3y=6 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & y=-2 \ & 4x-6=6 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned và y=-2 \ & x=3 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy nghiệm của hệ phương trình là( left( 3;-2 ight) )

d) Nhân nhị vế của phương trình trước tiên với 2 ta được:(4x+6y=-4)

Nhân nhì vế của phương trình đồ vật hai cùng với 3 ta được:(9x-6y=-9)

Ta bao gồm hệ phương trình:

(left{ eginaligned & 4x+6y=-4 \ & 9x-6y=-9 \ endaligned ight. )

Cộng từng vế của hệ phương trình, ta được:(13x=-13)

Do vậy, ta gồm hệ phương trình mới:

(eginaligned & left{ eginaligned và 13x=-13 \ và 2x+3y=-2 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & x=-1 \ và 2x+3y=-2 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & x=-1 \ và -2+3y=-2 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & x=-1 \ và y=0 \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy nghiệm của hệ là((-1;0))

e)

Nhân cả hai vế của hệ phương trình trước tiên với 10 ta được:(3x+5y=30)

Nhân cả nhì vế cảu hệ phương trình thứ hai cùng với 2 ta được:(3x -4y=3)

Ta bao gồm hệ phương trình:

(eginaligned & left{ eginaligned & 3x+5y=30 \ & 3x-4y=3 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & 9y=27 \ và 3x-4y=3 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned và y=3 \ và 3x-12=3 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & x=5 \ & y=3 \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là ((5;3))

Chú ý: Với các hệ phương trình có thông số là số thập phân hoặc phân số nên biến đổi các phương trình để mang về hệ phương trình có thông số nguyên nhằm mục tiêu tránh nhầm lẫn trong quá trình giải.

 


Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 4: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số khác • Giải bài trăng tròn trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải các hệ phương... • Giải bài bác 21 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải các hệ phương... • Giải bài xích 22 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải các hệ phương... • Giải bài xích 23 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải hệ phương... • Giải bài bác 24 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải các hệ phương... • Giải bài xích 25 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Ta biết rằng: Một đa... • Giải bài bác 26 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 khẳng định a và b để... • Giải bài bác 27 trang trăng tròn – SGK Toán lớp 9 tập 2 bằng cách đặt ẩn...


Xem thêm: Lắt Léo Chữ Nghĩa: Từ Nguyên Của Vip Là Gì ? 7 Ý Nghĩa Của Vip Trong Tiếng Anh

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9