*Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất, giúp bạn học tốt toán lớp 5 hơn

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: có mang phân số • Ôn tập: đặc thù cơ bản của phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • rèn luyện trang 9 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số • Ôn tập: Phép nhân với phép phân tách hai phân số • láo số • láo lếu số (tiếp theo) • luyện tập trang 14 • rèn luyện chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • rèn luyện chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • luyện tập chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị đo trọng lượng • luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • luyện tập trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • luyện tập chung trang 31 phần 2 • luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân


• có mang số thập phân • định nghĩa số thập phân (tiếp theo) • sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân cân nhau • so sánh hai số thập phân • luyện tập trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân • luyện tập trang 45 • Viết những số đo cân nặng dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân • luyện tập chung trang 47 • luyện tập chung trang 48 phần 1 • luyện tập chung trang 48 phần 2
II - những phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • luyện tập trang 88 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích s hình thang • rèn luyện trang 94 • rèn luyện chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn • rèn luyện trang 99 • Diện tích hình tròn • luyện tập trang 100 • rèn luyện chung trang 100 • giới thiệu biểu đồ vật hình quạt • luyện tập về tính diện tích s • rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • luyện tập trang 110 • diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương • luyện tập trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • luyện tập chung trang 124 • reviews hình trụ. Trình làng hình ước • rèn luyện chung trang 127 • rèn luyện chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều


• Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn • cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời gian • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một số • phân tách số đo thời hạn cho một trong những • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137
• vận tốc • rèn luyện trang 139 • Quãng mặt đường • rèn luyện trang 141 • thời gian • rèn luyện trang 143 • luyện tập chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • rèn luyện chung trang 145
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài với đo trọng lượng • Ôn tập về đo độ dài với đo trọng lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phép cộng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • luyện tập trang 162 • Phép chia • luyện tập trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một số hình • rèn luyện trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một vài hình • luyện tập trang 169 • rèn luyện chung trang 169
• một vài dạng toán sẽ học • luyện tập trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu trang bị • rèn luyện chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • luyện tập chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Phép Cộng Phân Số Lớp 4 Trang 126 Phép Cộng Phân Số, Giải Toán Lớp 4 Bài 114: Phép Cộng Phân Số

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập