Để củng cố gắng về quan niệm và kiến thức và kỹ năng về số hữu tỉ và số thực, herphangout.com xin chia sẻ với chúng ta bài: Ôn tập chương 1 trực thuộc phần đại số lớp 7. Với lý thuyết và những bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu dụng giúp chúng ta học tập xuất sắc hơn.


*

$x^m.x^n=x^m+n$;$x^mdiv x^n=x^m-n (x eq 0; mgeq n)$;$left (x^m ight )^n=x^m.n$;$(x.y)^n=x^n.y^n$;$left ( fracxy ight )^n=fracx^ny^n (y eq 0)$; 6. Có mang tỉ số của nhì số hữu tỉ.=> xem đưa ra tiết
7. Quan niệm tỉ lệ thức. đặc điểm cơ bản của tỉ lệ thức. Phương pháp thế hiện đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau.=> xem bỏ ra tiết

Câu 96: trang 48 sgk toán lớp 7 tập 1

Thực hiện tại phép tính (bằng cách hợp lý và phải chăng nếu bao gồm thể):

a. $1frac423+frac521-frac423+0,5+frac1621$;

b. $frac37.19frac13-frac37.33frac13$;

c. $9.left ( -frac13 ight )^3+frac13$;

d. $15frac14div left ( -frac57 ight )-25frac14div left ( -frac57 ight )$.

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1


Câu 97: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Tính nhanh:

a. $(-6,37.0,4).2,5$;

b. $(-0,125).(-5,3).8$;

c. $(-2,5).(-4).(-7,9)$;

d. $(-0,375).4frac13.(-2)^3$.


Câu 98: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Tìm y biết:

a. $-frac35.y=frac2110$;

b. $ydiv frac38=-1frac3133$;

c. $1frac25.y+frac37=-frac45$;

d. $-frac1112.y+0,25=frac56$.


Câu 99: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Tính giá bán trị của các biểu thức sau:

$P=left ( -0,5-frac35 ight )div (-3)+frac13-left ( -frac16 ight )div (-2)$;

$Q=left ( frac225-1,008 ight )div frac47div left < left ( 3frac14-6frac59 ight ).2frac217 ight >$.


Câu 100: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Mẹ các bạn Minh gửi tiết kiệm chi phí 2 triệu đ theo thể thức "có kì hạn 6 tháng". Không còn thời hạn 6 tháng, bà bầu bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400đ. Tính lãi vay hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí này.

Xem thêm: Ac Reactor Là Gì ? Tầm Quan Trọng Trong Công Nghiệp Tầm Quan Trọng Trong Công Nghiệp


Câu 101: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

a. $left |x ight |=2,5$;

b. $left |x ight |=-1,2$;

c. $left |x ight |+0,573=2$;

d. $left |x+frac13 ight |-4=-1$.


Câu 102: trang 50 sgk toán lớp 7 tập 1

Từ tỉ trọng thức $fracab=fraccd(a,b,c,d eq 0; a eq pm b; c eq pm d)$, hãy suy ra những tỉ lệ thức sau:

a. $fraca+bb=fracc+dd$;

b. $fraca-bb=fracc-dd$;

c. $fraca+ba=fracc+dc$;

d. $fraca-ba=fracc-dc$;

e. $fracaa+b=fraccc+d$;

f. $fracaa-b=fraccc-d$;


Câu 103: trang 50 sgk toán lớp 7 tập 1

Theo vừa lòng đồng, nhì tổ cung cấp chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia từng nào nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng?


Câu 104: trang 50 sgk toán lớp 7 tập 1

Một shop có ba tấm vải dài tổng cộng 108m. Sau khi bán đi $frac12$ tấm sản phẩm nhất, $frac23$ tấm lắp thêm hai với $frac34$ tấm thứ bố thì số mét vải sót lại ở bố tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải dịp đầu?