Để củng cố về khái niệm và kiến thức về số hữu tỉ và số thực, herphangout.com xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 1 thuộc phần đại số lớp 7. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn.


*

$x^{m}.x^{n}=x^{m+n}$;$x^{m}\div x^{n}=x^{m-n} (x\neq 0; m\geq n)$;$\left (x^{m} \right )^{n}=x^{m.n}$;$(x.y)^{n}=x^{n}.y^{n}$;$\left ( \frac{x}{y} \right )^{n}=\frac{x^{n}}{y^{n}} (y\neq 0)$; 6. Khái niệm tỉ số của hai số hữu tỉ.=> xem chi tiết
7. Khái niệm tỉ lệ thức. Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Công thức thế hiện tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.=> xem chi tiết

Câu 96: trang 48 sgk toán lớp 7 tập 1

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a. $1\frac{4}{23}+\frac{5}{21}-\frac{4}{23}+0,5+\frac{16}{21}$;

b. $\frac{3}{7}.19\frac{1}{3}-\frac{3}{7}.33\frac{1}{3}$;

c. $9.\left ( -\frac{1}{3} \right )^{3}+\frac{1}{3}$;

d. $15\frac{1}{4}\div \left ( -\frac{5}{7} \right )-25\frac{1}{4}\div \left ( -\frac{5}{7} \right )$.

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1


Câu 97: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Tính nhanh:

a. $(-6,37.0,4).2,5$;

b. $(-0,125).(-5,3).8$;

c. $(-2,5).(-4).(-7,9)$;

d. $(-0,375).4\frac{1}{3}.(-2)^{3}$.


Câu 98: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Tìm y biết:

a. $-\frac{3}{5}.y=\frac{21}{10}$;

b. $y\div \frac{3}{8}=-1\frac{31}{33}$;

c. $1\frac{2}{5}.y+\frac{3}{7}=-\frac{4}{5}$;

d. $-\frac{11}{12}.y+0,25=\frac{5}{6}$.


Câu 99: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau:

$P=\left ( -0,5-\frac{3}{5} \right )\div (-3)+\frac{1}{3}-\left ( -\frac{1}{6} \right )\div (-2)$;

$Q=\left ( \frac{2}{25}-1,008 \right )\div \frac{4}{7}\div \left < \left ( 3\frac{1}{4}-6\frac{5}{9} \right ).2\frac{2}{17} \right >$.


Câu 100: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức "có kì hạn 6 tháng". Hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400đ. Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

Xem thêm: Ac Reactor Là Gì ? Tầm Quan Trọng Trong Công Nghiệp Tầm Quan Trọng Trong Công Nghiệp


Câu 101: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

a. $\left |x \right |=2,5$;

b. $\left |x \right |=-1,2$;

c. $\left |x \right |+0,573=2$;

d. $\left |x+\frac{1}{3} \right |-4=-1$.


Câu 102: trang 50 sgk toán lớp 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}(a,b,c,d\neq 0; a\neq \pm b; c\neq \pm d)$, hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

a. $\frac{a+b}{b}=\frac{c+d}{d}$;

b. $\frac{a-b}{b}=\frac{c-d}{d}$;

c. $\frac{a+b}{a}=\frac{c+d}{c}$;

d. $\frac{a-b}{a}=\frac{c-d}{c}$;

e. $\frac{a}{a+b}=\frac{c}{c+d}$;

f. $\frac{a}{a-b}=\frac{c}{c-d}$;


Câu 103: trang 50 sgk toán lớp 7 tập 1

Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng?


Câu 104: trang 50 sgk toán lớp 7 tập 1

Một cửa hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108m. Sau khi bán đi $\frac{1}{2}$ tấm thứ nhất, $\frac{2}{3}$ tấm thứ hai và $\frac{3}{4}$ tấm thứ ba thì số mét vải còn lại ở ba tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu?