1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 trang

a) Tổng nhì số là 100. Tỉ số của nhị số chính là (3 over 7) . Tìm nhị số đó.

b) Hiệu nhì số là 55. Tỉ số của nhị số là (4 over 9). Tìm nhì số đó.

2. Một thúng đựng trứng kê và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng (1 over 3) số trứng vịt. Hỏi trong thúng gồm bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu trái trứng vịt?

3. vườn hoa ở trong phòng trường là hình chữ nhật tất cả chu vi 160m với chiều rộng bằng (2 over 3) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn của vườn hoa đó.

b) tín đồ ta để (1 over 24) diện tích sân vườn hoa có tác dụng lối đi. Hỏi diện tích lối đi bởi bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của nhị số sẽ là (3 over 7) . Tìm nhì số đó.

Ta có sơ đồ:

*
 

Bài giải:

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số nhỏ bé là: (100 imes 3 over 10 = 30)

Số mập là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 imes 7 over 10 = 70)

Đáp số: Số bé: 30

Số lớn: 70

b) Hiệu nhì số là 55. Tỉ số của nhị số là . Tìm nhì số đó.

*
 

Bài giải:

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số bé là: (55 imes 4 over 5 = 44)

Số béo là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 imes 9 over 5 = 99)

Đáp số: Số bé:44

Số lớn: 99

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi vào thúng tất cả bao nhiêu trái trứng gà,bao nhiêu trái trứng vịt?

 

*

Bài giải:

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng gà đựng vào thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng vào thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : (116 imes 3 over 4 = 87) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

Số lớn: 87

3. vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật gồm chu vi 160m và chiều rộng bằng (2 over 3) chiều dài.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 111 Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Hình Lập Phương

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn của sân vườn hoa đó.

Bài giải

Tổng số phần đều nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài với chiều rộng lớn vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng lớn vườn hoa hình chữ nhật:

(80 imes 2 over 5 = 32(m))

Chiều nhiều năm vườn hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc (80 imes 3 over 5 = 48,,(m))

Đáp số: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) fan ta để (1 over 24) diện tích vườn cửa hoa có tác dụng lối đi. Hỏi diện tích s lối đi bởi bao nhiêu mét vuông?